BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

History of Art

Bergen Open Research Archive

History of Art

 

Recent Submissions

 • Torsvik, Trine Lise (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-20)
  Problemstillingen er tredelt, med hovedvekt på første punkt: 1. Hva er Bjørnsons aktualitet, og hva kan han si unge mennesker i dag? 2. Hva fungerer godt og eventuelt mindre godt i Fiskerjenten - tematisk og estetisk? 3. ...
 • Ytre Arne, Synne (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-19)
  Denne oppgaven dreier seg om Albertine, en av de kvinnelige protagonistene i Marcel Prousts (1871- 1922) À la recherche du temps perdu (På sporet av den tapte tid) (1913-1927). Albertine-figuren har generelt vært ...
 • Husebø, Sindre (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-14)
  Om superflat er et produkt av kulturell hybriditet, kan man fortsatt anse den for å være en «original» japansk visuell kultur? Det er et velkjent fenomen at kultur ikke oppstår i et vakuum, og superflat er et godt ...
 • Skår, Kjartan (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-14)
  Beskrivelser av 10 sølvdrikkekanner fra Bergen i tiden rundt år 1600 danner grunnlaget for oppgaven. Jeg prøver ved hjelp av blandt andre Svetlana Alpers å sette motivene, som er inngravert på sølvdrikkekannen, inn i en ...
 • Brandanger, Annett Elen Theim (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-13)
  The politics of spectatorship and the aesthetic writings of the French-Algerian philosopher Jaques Rancière (1940) are the main focal points in this thesis. The aesthetic writings of Rancière have received increased attention ...