BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Faculty of Medicine and Dentistry by Subject "farmasi"

Bergen Open Research Archive

Browsing Faculty of Medicine and Dentistry by Subject "farmasi"

Sort by: Order: Results:

  • Rønningen, Stine Wang (Master thesis, The University of Bergen, 2011-05-20)
    Fokus på legemiddelbehandling i sykehjem har økt i senere tid. Det har imidlertid i mindre grad vært sett på hva som forskrives og gis til pasientene ved behov. Avgjørelser rundt bruk og håndtering av behovslegemidler ...
  • Vigrestad, Hallvard (Master thesis, The University of Bergen, 2011-05-20)
    Norge har et velfungerende velferdssystem og de fleste helsetjenestene er offentlig finansiert. Hensikten med dette systemet er å sikre befolkningen lik tilgang til helsetjenester uavhengig av betalingsevne, og dermed ...
  • Brøndbo, Inga Aftret (Master thesis, The University of Bergen, 2011-05-20)
    Uheldige hendelser som følge av feil legemiddelbruk forårsaker årlig et betydelig antall dødsfall, invalidiserende skader og ekstra liggedøgn i sykehus. Halvparten av hendelsene kan forebygges. En stor andel feil skjer ved ...

Search BORA


Browse

My Account