Now showing items 1-1 of 1

  • Veiledningsforholdet - samtaler om forventninger, prosess og struktur 

    Singhammer, John (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
    Jonny Hesthammer beskriver grundig hvordan de har brukt problembasert læring (PBL) som pedagogisk tilnærming kombinert med avansert IKT læringsmateriell og feltstudier i et ekskursjonsbasert kurs til Utah, USA. ...
    Working paper