BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Faculty of Psychology by Subject "Utdanning"

Bergen Open Research Archive

Browsing Faculty of Psychology by Subject "Utdanning"

Sort by: Order: Results:

 • Hestholm, Grethe Nina (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  Med bakgrunn i eigen, og kunnskap om andre elevars ineffektive læring i det obligatoriske utdanningsløpet, spør eg korvidt dei såkalla "allmennfaga" greier å imøtekome evnene og føresetnadene til elevane, utdanne dei til ...
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Research report, Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
  Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen ”Lesevaner og leseferdigheter blant innsatte”, som ble gjennomført i Bergen fengsel høsten 2006. Resultatene som legges fram er hentet fra den delen av ...
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Research report, Fylkesmannen i Hordaland, 2008)
  Retten til opplæring er fastslått i Opplæringslova, og tidligere undersøkelser har vist at en betydelig del av de innsatte i Norge ikke har fått nyttet denne retten, med resultat at utdanningsnivået er klart lavere ...
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen (Research report, Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
  Denne rapporten presenterer noen delresultater fra en pilotstudie om innsattes vaner og ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Nittifire innsatte i Bergen fengsel deltok i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på ...
 • Diseth, Åge Røssing; Gunnlaugsson, Helgi; Gustavsson, Anna-Lena Eriksson; Koski, Leena; Koudahl, Peter; Ragnarsson, Bogi; Samuelsson, Stefan (Research report, Nordisk Ministerråd, 2008)
  Undersøkelsene Innsatte i fengsel har rett til utdanning og opplæring. Rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Medlemsstatene i FN og Europarådet har forpliktet seg ...
 • Diseth, Åge Røssing; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje (Research report, Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
  Denne rapporten bygger på en undersøkelse blant alle innsatte over 18 år i norske fengsel. Hvordan opplever innsatte som tar utdanning i fengsel ulike sider ved utdanningen, undervisningen og egen læring? Undersøkelsen ...
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge Røssing; Hetland, Hilde (Research report, Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
  Denne rapporten byggjer på ei undersøking blant alle innsette over 18 år i norske fengsel. To tusen to hundre og femti innsette svarde på eit spørjeskjema. Dette gjev ein svarprosent på 71,1 av dei som fekk skjemaet ...
 • Nikolaisen, Suzanne Madeleine (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-20)
  Bakgrunn: Nyere undersøkelser viser mangelfull kompetanse i flere kommunale barneverntjenester, samt betydelig avstand mellom kompetansen som etableres gjennom barnevernfaglig grunnutdanning og kompetansebehovet i barnevernets ...
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil (Research report, Fylkesmannen i Hordaland, 2013)
  Training and education for those in prison constitutes an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Research report, Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, 2013)
  Training and education for those in prison constitute an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...

Search BORA


Browse

My Account