Now showing items 1-1 of 1

  • Å lære å gi og motta konstruktiv kritikk gjennom medstudentvurdering 

    Walker, Jill (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
    Jill Walker har tatt i bruk medstudentvurdering, der studenter i samme kurs vurderer utkast til hverandres oppgaver og der vurderingen teller 40% av den endelige karakterfastsettelsen. Hun beskriver grundig hva studentene ...
    Working paper