Now showing items 1-184 of 184

  Subject
  Adoptive mother [1]
  Alcohol policy [1]
  Arbeidsliv [1]
  Arbeidsrelatert alkoholbruk [1]
  Attachment disorder [1]
  Bangladesh [1]
  Barn [1]
  Bay, Jens [1]
  Bergen social relationships scale [1]
  Biseksualitet [1]
  Bivariat statistikk [1]
  Breast cancer [1]
  Child stunting [1]
  Children with physical disabilities [1]
  Collaborative functioning [1]
  Collins [1]
  Community health promotion [1]
  Crosscultural [1]
  Danning [1]
  Demand-control-support model [1]
  Depression [1]
  Dialektikk [1]
  Dialog [2]
  Digital intervensjon [1]
  Digitale praksisfellesskap|Helsearbeidere [1]
  Dreier [1]
  Elev [1]
  Elever [1]
  Empowerment [4]
  Enthusiasm [1]
  Erfaringer [1]
  Etnografisk undersøkelse [1]
  Evaluering [2]
  Evner [1]
  Familier [1]
  Folkehelse [1]
  Forebygging [1]
  Foreldre [1]
  Forpleiningsansatte [1]
  Four quadrant model [1]
  Fysisk aktivitet [1]
  Fysisk funksjonshemmede [1]
  Føresetnader [1]
  Førskolelærer [1]
  Geographically weighted regression (GWR) [1]
  GIS [1]
  Habitus [1]
  HBSC [1]
  Health [1]
  Health promoting school [1]
  Health Promotion [1]
  Health promotion [1]
  Health promotion nongovernmental organisations [1]
  Health surveys [1]
  Health-promoting school [1]
  Health-promoting working places [1]
  Helsefremmende arbeid [1]
  Helsefremmende arbeidsplasser [1]
  Homo [1]
  Homofil [1]
  Homofobi [2]
  Homoseksualitet [1]
  Hot-spot analysis [1]
  Høyere utdanning [1]
  Identitet [1]
  IKT-basert læring [1]
  Inclusion [1]
  Inclusive working life [1]
  Inkludering [1]
  Instrumental Mastery Oriented Coping (IMOC) [1]
  Integration [1]
  Integrering [1]
  Interaksjon [1]
  Interpersonal interaction [1]
  Job Satisfaction [1]
  Job satisfaction [1]
  Job-demand model [1]
  Jobbengasjement [1]
  Kirkens Bymisjon [1]
  Kjønn [1]
  Konsekvenspedagogikk [1]
  Kontroll [1]
  Krav [1]
  Kunnskap i handling [1]
  Kunnskapsideal [1]
  Kunnskapsrasjonalitetar [1]
  Kvinner [1]
  Labour [1]
  Langtidsfrisk [1]
  Langtidsnærvær [1]
  Lave & Wenger [1]
  Leadership [1]
  Legitim perifer deltakelse [1]
  Lesbisk [1]
  Litteraturstudie [1]
  Local Getis-Ord Gi statistic [1]
  Long-term health [1]
  Longterm clients of social security [1]
  Lærarrettleiing [1]
  Lærer [1]
  Læring på arbeidsplassen [1]
  Malaria control [1]
  Malaria treatment [1]
  Measurement [1]
  Mesterlære [1]
  Metoder [1]
  Mobbing [2]
  Motivation [1]
  Muntlig kommunikasjon [1]
  Network [1]
  Nærmiljø [1]
  Offshore [1]
  Organisatorisk rettferdighet [1]
  Overgrep [1]
  Parforhold [2]
  Partnership functioning [1]
  patient participation [1]
  Physical activity [1]
  Poor ruralities [1]
  Poverty [1]
  Praksis [1]
  Praksisfelleskap [1]
  Praksissjokk [1]
  Praksisutplassering [1]
  Prinsipal komponentanalyse [1]
  Professional discretion [1]
  Professional learning [1]
  Qualification programme [1]
  Rasisme [1]
  Regresjonsanalyse [1]
  Romania [1]
  Rus [1]
  Rusavhengighet [1]
  Ruskultur [1]
  Russia [1]
  Samliv [2]
  Samlivskurs [2]
  Sårbarhet [1]
  Seksuell trakassering [2]
  Self-efficacy [1]
  Self-report [1]
  Sick leave [1]
  Sjanger [1]
  Skjellsord [1]
  Skole [2]
  Skolen [1]
  Social determinants of health [1]
  Social networks [1]
  Social security system [1]
  Social stress [1]
  Social support [2]
  Socioeconomic status [1]
  Sosial handlingskompetanse [1]
  Sosial læring [1]
  Sosial støtte [1]
  Spatial regression [1]
  Språk [1]
  Spørreskjemaundersøkelse [1]
  Statistikk [1]
  Stress [3]
  Subjective health complaints [1]
  Subjektive helseplager [1]
  Supportive culture [1]
  Survey-metoden [1]
  Sustainability [1]
  Svik [1]
  Sykefravær [1]
  Sykepleierutdanning [1]
  Taus kunnskap [1]
  Teacher participation [1]
  Teori [1]
  Thailand [1]
  Tiltak [1]
  Umbrella organisation [1]
  Undervisning [1]
  Unge [1]
  Univariat statistikk [1]
  Utdanning [1]
  Variansanalyse [1]
  Vekselverknad [1]
  Virtuelle fagnettverk [1]
  Well-being [1]
  Working environment [1]
  Youth [1]