Now showing items 1-364 of 364

  Subject
  Academic freedom [1]
  Accountability [3]
  Administrasjon [1]
  Administrative aspects [1]
  Administrative reform [1]
  agencies [1]
  AID [1]
  aktør [1]
  Allmennkringkasting [1]
  Ansvar [1]
  ansvar [1]
  anti-corruption measures [1]
  Arbeids- og velferdsdirektoratet [1]
  arbeidslivsrelasjonar [1]
  arbeidslivsrelasjoner [1]
  Areal- og transportpolitikk [1]
  Argumentasjon [1]
  Arndt Sorge [1]
  Autonomi [1]
  Bergen [2]
  Bergen kommune [1]
  Beslutninger [1]
  Beslutningsprosess [1]
  Bistand [1]
  Bistandsforvaltning [1]
  Blogg [1]
  board selection [1]
  bruksverdi [1]
  Bybane [1]
  bytteverdi [1]
  Canada [1]
  Capacity [1]
  Child welfare [1]
  Citizen's charter [1]
  Civil Protection Mechanism [1]
  Cluster Approach [1]
  collaboration [1]
  Collective [1]
  community public school [1]
  Complexity [1]
  Control [2]
  Coordination [1]
  Corporate [1]
  Corporate social responsibility [1]
  Corruption [1]
  Cross-country [1]
  Cross-cultural management [1]
  Dagmar [1]
  Datalagringsdirektivet [1]
  Decision making [1]
  Definisjonsmakt [1]
  Deliberasjon [1]
  deliberasjon [1]
  Democracy [2]
  Demokrati [3]
  Demokratiutvikling [1]
  developing country [1]
  Development planning [1]
  Dialog [1]
  Disaster [1]
  Discourse [1]
  Diskurs [1]
  E-drift [1]
  E-governance [1]
  EAS [1]
  economic growth [1]
  EEA [1]
  Effektivitet [2]
  Efficacy [1]
  Elektrisitet [1]
  Emergency Response [1]
  Employee participation [1]
  endring [1]
  endringsprosess [1]
  Energi [1]
  environmental governance [1]
  environmental problems [1]
  epistemic dependence [1]
  EU [3]
  Europakontor [1]
  Europaparlamentet [1]
  European Commission [1]
  European Parliament [1]
  Europeisering [1]
  expert knowledge [1]
  EØS [1]
  Facebook [1]
  Fairtrade [1]
  Fengsel [1]
  Final Thesis [1]
  Finnmark [1]
  Fleirnivå [1]
  fleirnivåstyring [1]
  flernivå [1]
  Flernivåstyre [1]
  Flernivåstyring [6]
  flernivåsystem [1]
  Folkehøyskole [1]
  forskingspolitisk organisering [1]
  forskningsråd [1]
  forskningsrådet [1]
  Forsvaret [1]
  forvaltningstradisjon [1]
  frafall [1]
  Frames [1]
  Frihet [1]
  Følelser [1]
  Ga South Municipality [1]
  Garbage can [1]
  Ghana [1]
  globalisation [1]
  Governance [3]
  governance networks [1]
  government public school [1]
  Governmentality [1]
  Grønne sertifikater [1]
  Habermas [1]
  Haiti [1]
  Handlingsrom [1]
  Hatlestad-raset [1]
  Haugesund [1]
  helhetsforståelse [1]
  helsesektor [1]
  hierarchical approach [1]
  Higher education [1]
  historisk institusjonalisme [1]
  Hybrid [1]
  høyere utdanning [1]
  Idealisme [1]
  Idealmodell [1]
  Identity [1]
  IKT [1]
  IKT-politikk [1]
  implementation of LEAP [1]
  implementering [2]
  independent power producers [1]
  Individualisme [2]
  Initiativ for etisk handel [1]
  Innovasjon [2]
  innovasjon [1]
  Innvandringspolitikk [1]
  Institusjonelt-kulturelt perspektiv [1]
  Institusjoner [1]
  institutional change [1]
  institutional logic [1]
  Institutional performance [1]
  Institutional theory [1]
  Institutional trust [1]
  Institutions [1]
  instrumentelt perspektiv [1]
  Instrumentelt-strukturelt perspektiv [1]
  Integreringspolitikk [1]
  Integrerte Operasjoner [1]
  Interessehevdingsperspektiv [1]
  intergovernmentalism [1]
  interkommunale modell [1]
  internasjonalisering [1]
  International organizations [1]
  IPP [1]
  Iraq [1]
  iverksetting [1]
  John Searle [1]
  Joined-up-government [1]
  Kina [1]
  klesbransjen [1]
  Kommunal hjemmetjeneste [1]
  kommunal modell [1]
  Kommuner [1]
  Kommunesamarbeid [1]
  konfliktperspektiv [1]
  Konsernkommune [1]
  Konsernmodell [1]
  Kontraktualismen [1]
  Kontroll [1]
  Koordinering [1]
  korporatisme [1]
  Kostnadseffektivitet [1]
  Kraft [1]
  Kraftmarked [1]
  Kriger [1]
  Krise [3]
  Krisehåndtering [4]
  Kriseledelse [1]
  krysspressteori [1]
  kunnskapsdeling [1]
  Kunnskapspolitikk [1]
  Kurdistan [1]
  Kvalitativt casestudie [1]
  Kvalitet [2]
  labour market sector [1]
  Land [1]
  Leadership [1]
  Likelønn [1]
  LO [1]
  Lobbyisme [1]
  Local Governance [1]
  Lokal luftforurensning [1]
  Læring [3]
  læringsprosess [1]
  Mål [1]
  Mål- og resultatstyring [2]
  Måltal [1]
  Media [1]
  Medier [1]
  meteorologisk kompetanse [1]
  Militær profesjonsidentitet [1]
  Miljøproblem [1]
  ministries [1]
  modus 2 [1]
  Motstand [1]
  Motstandbegrep [1]
  MRS [1]
  Multi-level governance [1]
  Multikulturalisme [1]
  Municipal services [1]
  Musikkterapi [1]
  Myanmar [1]
  NAV [4]
  NEP [1]
  Nettsamfunn [1]
  Nettverk [2]
  network-based approach [1]
  New Public Management [3]
  NFR [1]
  Nigeria [1]
  NNSO [1]
  Nodal [1]
  Nodal Governance [2]
  Node [1]
  NORAD [1]
  Nordland [1]
  Norge [1]
  norsk oljeindustri [1]
  Norway [1]
  NPM [1]
  NRK [1]
  NVE [1]
  Ny Giv [1]
  ny-institusjonell teori [1]
  nyliberalisme [1]
  Næringsliv [1]
  OFS [1]
  Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) [1]
  Oljepolitikk [1]
  Omdømme [1]
  Omdømmebygging [1]
  omorganisering [1]
  Omsorg [1]
  Ontology of institutional action [1]
  Oppdrett [1]
  Organisasjon [1]
  Organisasjonslæring [1]
  Organisasjonsteoretiske perspektiv [1]
  Organizational safety [1]
  Organizational Theory [1]
  Organized Crime [1]
  Participation [1]
  Partnarskap [1]
  partnerskap [2]
  Performance [1]
  performance audit [2]
  Personvern [1]
  Petroleumspolitikk [1]
  pluralisme [1]
  Poengsystem [1]
  Policing [1]
  Policy [2]
  Policy making [1]
  Policy regression [1]
  policy-style [1]
  Political Trust [1]
  Politics [1]
  Politics and administration [1]
  Politiet [1]
  Politikk [1]
  Politisk deltagelse [1]
  Politiske kanaler [1]
  Post-NPM [1]
  Power [1]
  Principles [1]
  Profesjonalisme [1]
  Prosjekt [1]
  Prosjektbasert organisasjon [1]
  prosjekter [1]
  public private partnership [1]
  qualitative approach [1]
  qualitative research [1]
  Rationality in action [1]
  regional utvikling [1]
  Regionalisering [2]
  regionalpark [1]
  Regulering [1]
  reguleringer [1]
  Resultatindikator [2]
  Retorikk [1]
  rettsstat [1]
  Risiko [2]
  Risk Management [1]
  Samfunnsansvar [1]
  samfunnsansvar [1]
  Samfunnssikkerhet [1]
  samfunnstryggleik [1]
  samhandling [2]
  samhandlingsområder [1]
  Sammenslutningen av fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) [1]
  Samordning [4]
  samordningsmekanismer [1]
  samstyring [1]
  Sao Hill [1]
  Savelugu District [1]
  school boards [1]
  School committees [1]
  seal ban [1]
  Searle’s realism [1]
  Security [2]
  Sikkerhetsforvaltning [1]
  Sivilsamfunnsorganisasjoner [1]
  Skole [1]
  snømålinger [1]
  snøskred [1]
  Social responsibility [1]
  social trust [1]
  Sosial nettverksanalyse [1]
  Sosiale medier [1]
  South Africa [2]
  Specialization [1]
  Spesialisering [4]
  State [1]
  State Audit Institution [1]
  Statstradisjon [1]
  strategi [1]
  Street-level bureaucracy [1]
  Styring [1]
  Styringsdialog [2]
  Styringsparametre [1]
  Sunnmøre [1]
  Supreme Audit Institution [1]
  tarifforhandlinger [1]
  Terra-saken [1]
  Ties [1]
  Tildelingsbrev [1]
  Tilsyn [1]
  Trippel helix [1]
  Troms [1]
  Trust [1]
  Uganda [1]
  Union Mechanism [1]
  United Nations [1]
  universitet [1]
  utviklingspolitikk [1]
  Value conflicts [1]
  varieties of capitalism [1]
  varslingskriterier [1]
  Videregående opplæring [1]
  Vik [1]
  vindkraft [1]
  Vitskap og samfunn [1]
  vitskapen si samfunnsrolle [1]
  Web 2.0 [1]
  Welfare adminsitration reform [1]
  whistle blowing [1]
  Whole-of-Government [1]
  Wicked problems [1]
  Willoch-doktrinen [1]