Now showing items 1-1 of 1

  • Kritikertoppen - En kvantitativ studie 

    Helgheim, Matias (The University of Bergen, 2011-05-31)
    Denne oppgaven tar utgangspunkt i Kritikertoppen-listene for å studere norske musikkanmelderes smak og preferanser. Gjennom statistiske undersøkelser av listene i et tiår presenteres fordelingen av utgivelser i kategorier ...
    Master thesis