Now showing items 1-1 of 1

  • Trusler mot Single Sign-On mekanismer 

    Rynning, Per Mannermaa (The University of Bergen, 2008)
    Single Sign-On (SSO) er en struktur for aksesskontroll hvor en bruker kun vil behøve å autentisere seg overfor en sentral identitetsmyndighet. Ved å innføre SSO vil man kunne gå vekk fra en struktur hvor hver enkelt ...
    Master thesis