• Reform av grunnlovprosedyren 

   Holmøyvik, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-02)
   Tema for artikkelen er prosedyren for grunnlovendring. Dei mange grunnlovendringane dei siste åra har synleggjort veikskapar i grunnlovprosedyren. Problemet er at Stortinget ikkje behandlar grunnlovframlegg i same valperiode ...
  • Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet 

   Jacobsen, Jørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen tematiserer dei overordna linjene i utviklinga i det strafferettslege reaksjonssystemet. Ein gjennomgang av hovudtrekka i reaksjonslærene til kriminallova, straffelova 1902 og straffelova 2005 vert nytta som ...