• What is Above is Within: William Blake and the Alchemical Paradigm 

      Kirkholm, Kamilla (Master thesis, 2021-06-02)
      Denne oppgåva utforskar William Blake sin firfaldige visjon som ei oppleving av gnosis, og ser på korleis ein større alkymistisk tradisjon kan ha påverka utviklinga av Blake sine to profetisk verk Milton: A Poem in Two ...