• Elevers kritiske tenkning i faglige dialoger 

      Østvik, Hanne (Master thesis, 2019-12)
      Formålet med masteroppgaven er å undersøke elevers praktiserte kritiske tenkning i dialoger der de vurderer informasjon og skal utvikle faglig forståelse. Det er blitt gjort lydopptak av gruppearbeid i en 10. klasse fra ...