• Gjensidighet. Grunnlaget for det gode veiledningsmøtet 

      Bye, Bjørg Sørfonden (Master thesis, 2005)
      Veiledning i grupper i høyere utdanning er et tema som er aktualisert av Kvalitetsreformens krav om mer aktive læringsformer. Stortingsmelding nr. 27 (2001-2002) har ført til at høyere utdanningsinstitusjoner har måttet ...