• Gründere og Skatt 

      Digranes, Heine (Master thesis, 2017-06-20)
      Denne masteroppgaven undersøker hvordan det norske skattesystemet påvirker en gründer, dvs. en som vurderer å starte sin egen bedrift. En gründer står overfor to valg. Det første valget individet må ta, er om han skal ...