• Et rettighetsfellesskap: samisk systembygging i den norske enhetsstaten 

   Falch, Torvald; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Artikkelen er inspirert av Stein Rokkans «impossibility theorem», som sier at integreringsmekanismene i den enkelte nasjonalstat er så omfattende at betingelsene for en sterk felles europeisk identitet med et institusjonelt ...
  • Ettpartidominans i et flerpartisystem: Norske Samers Riksforbund i Sametinget 

   Falch, Torvald; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Norske Samers Riksforbund (NSR) har dominert Sametinget siden Sametinget ble etablert med et flerpartisystem i 1989. Ved hvert valg har NSR vunnet flest representanter, de har for det meste vært hovedaktøren i dannelsen ...
  • Sametingets relevans og rekkevidde 

   Falch, Torvald; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Sametinget, som et direkte folkevalgt organ av og for samer, kan sies å være etablert for å utøve selvbestemmelse for et eget urfolkspolitisk fellesskap innenfor staten. Det er en institusjon som imidlertid har betydelige ...