• Framveksten av pseudokoordinasjon med drive 

   Kinn, Torodd (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Pseudokoordinasjon med drive som førsteverb, drive og V, er ein særnorsk ut-trykksmåte for kursivt aspekt. Artikkelen tek utgangspunkt i ein eksisterande hypotese om opphavet til konstruksjonen. I ei diakron undersøking ...
  • "... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time". Norske NPN-konstruksjonar 

   Kinn, Torodd (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Ein NPN-konstruksjon består av eit teljeleg substantiv i ubestemt eintal følgt av ein preposisjon følgd av det same substantivet i ubestemt eintal, som ansikt til ansikt og time etter time. Stundom har konstruksjonen ...
  • Pseudopartitives in Norwegian 

   Kinn, Torodd (Doctoral thesis, 2001-12-14)
   The dissertation investigates Norwegian pseudopartitive constructions like 'a cup of tea', 'three kilometres of road', and 'thousands of students'. A quantifying noun or denominal quantifier in -vis denotes a quantity, and ...
  • Regular and compositional aspects of NPN constructions 

   Kinn, Torodd (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The article proposes a novel analysis of NPN constructions, exemplified by English expressions like back to back and year after year. An NPN is typically composed of two identical bare singular count nouns with a preposition ...