• Hvorfor slutter elektrikerne i faget? 

   Lekve, Isak (Bergen Studies in Sociology; 11/2020, Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler spørsmålet om hvorfor mange unge slutter som elektrikere. Det forsøker den å gi noen svar på ved hjelp av 15 intervjuer og en spørreundersøkelse som ble besvart av 113. Rapporten går så tematisk ...
  • Motstand og samfunnsendring: En casestudie av motstanden mot Blikkvalseverkets nedleggelse og dens kritiske 

   Lekve, Isak (Master thesis, 2012-01-16)
   Oppgaven behandler nedleggelsen av Blikkvalseverket på Laksevåg, og den motstandskampen som de ansatte her satte i gang for å redde sin arbeidsplass. Denne kampen knyttes så opp mot teori om kollektiv handling og ...