• Hva er det med Norge? En studie av polske arbeidsinnvandrere i Bergen 

      Lexau, Juni Skjold (Master thesis, 2008)
      Migrasjon er ikke et nytt fenomen. Menneskers fysiske forflytning over landegrenser, fra en region til en annen, og fra en landsby til en annen, er et fenomen like gammelt som mennesket selv. Ulike betingelser har imidlertid ...