• Akkusative subjekt og antikausativitet i norrønt 

      Sandal, Catrine (Master thesis, 2011-05-11)
      Antikausativitet kan markeres på flere måter i norrønt. En av disse er å markere subjektet med et ikke-nominativt kasus, i dette tilfellet akkusativ. I denne undersøkelsen argumenterer jeg for at akkusative subjekt bør ses ...