• Terskelen for rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven § 26. 

      Tunge, Anders Peder (Master thesis, 2019-12-10)
      Spørsmålet i avhandlingen er når terskelen for rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven av 2018 inntrer. I kapittel 2 ses det til opphavet og utviklingen av fenomenet hvitvasking, før de sentrale hensynene som gjør seg ...