Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Ragnhild Rossebø
dc.date.accessioned2020-12-01T14:48:01Z
dc.date.available2020-12-01T14:48:01Z
dc.date.issued2020-11-13
dc.date.submitted2020-11-12T23:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2711274
dc.description.abstractBakgrunn: The Neurophysiology of Pain Questionnaire (NPQ) ble utviklet som et verktøy for å vurdere hvordan individer konseptualiserer sin egen smerteopplevelse. Spørreskjemaet kan bli brukt for å evaluere om helsepersonell og pasienter forstår dagens kunnskap om smertens nevrofysiologi, og om skjemaet er et potensielt hjelpemiddel for bruk i klinisk praksis. Hensikt: Å utvikle en norsk versjon av NPQ ved å oversette og adaptere spørreskjemaet til norsk språk, for så å undersøke skjemaets innholdsvaliditet og test-retest reliabilitet. Metode: Oversettelsen av NPQ ble basert på 2005 ISPORs (the International Society for Pharmaoeconomics and Outcomes Research) internasjonale retningslinjer og standard for oversettelse og kulturell tilpasning av pasientrapporterte resultatmål. For undersøkelser av innholdsvaliditet ble en ekspertgruppe bestående av tre pasienter og tre terapeuter intervjuet med ”think aloud” metoden. Test-retest reliabilitet ble undersøkt ved å la 20 deltakere fylle ut NPQ to ganger med ca. én ukes mellomrom. Demografiske data av utvalget ble undersøkt med deskriptiv statistikk. Graden av enighet mellom de enkelte variablene i spørreskjemaet ble undersøkt med Kappa statistikk og prosentvis enighet. Interclass Correlation Coefficient (ICC) med 95% konfidensintervall og within subject standard deviation (Sw) ble brukt for å undersøke test-retest reliabilitet av sum skårene fra NPQ, både 19-variabel versjonen og 12-variabel versjonen. Resultater: Oversettelses- og tilpasningsprosessen resulterte i en Norsk versjon av NPQ. Undersøkelsene av innholdsvaliditet avdekket utfordringer med bruk av medisinske ord og begreper i utsagnene. Kappaverdiene viste at alle variablene, bortsett fra testleddene 4 og 9, hadde en tilfredsstillende enighet. Sum skårene fra 19-variabel versjonen hadde tilstrekkelig reliabilitet, med en ICC verdi på 0.793, mens den var for lav, 0.569, for 12-variabel versjonen. The smallest detectable change (SDC) var 6.8 for 19-variabel versjonen og 7.0 for 12-variabel versjonen. Konklusjon: Undersøkelser av forståelighet, et aspekt innen innholdsvaliditet, avdekket vanskeligheter med forståelse av enkelte termer i utsagnene. Den Norske versjonen av 19-variabel NPQ hadde bedre test-retest reliabilitet enn 12-variabel versjonen, selv om graden av enighet var lav for to av testleddene. Videre datainnsamling for minst 30 ytterligere deltakere er nødvendig for å sikre et tilstrekkelig sterkt anslag for reliabilitet, og videre er det behov for å gjennomføre en mer omfattende validitetsundersøkelse.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectNPQ
dc.subjectlong lasting pain
dc.subjectpain neuroscience education
dc.title“Cross-cultural translation, validity and reliability of the Norwegian Version of the Neurophysiology of Pain Questionnaire”
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-11-12T23:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i fysioterapivitenskap
dc.description.localcodeFYSTD395
dc.description.localcodeMAMD-HELSE
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeFYSTD395
fs.unitcode13-26-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record