Show simple item record

dc.contributor.authorEik, Ingrid
dc.date.accessioned2021-01-21T07:43:30Z
dc.date.issued2021-01-21
dc.date.submitted2021-01-20T23:01:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724025
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne studien var å utforske hva behandlere gjør for å holde ungdom i behandling når de kommer i terapi på andre sitt initiativ. Det har blitt gjennomført fokusgruppeintervju med ti grupper behandlere i Psykisk helsevern for Barn og Unge (PHBU), som jobbet sammen i allerede etablerte team. I hver gruppe deltok 3-7 behandlere i alderen 20-50 år. Fokusgruppe-materialet ble analysert gjennom en refleksiv tematisk analyse med et eksplorerende fokus. Funnen viser at behandlerne forsøker å finne ungdommens perspektiv slik at de kan bruke dette perspektivet som grunnlag for de individuelle tilpasningene de møter ungdommene med. Å vektlegge ungdommens perspektiv blir, av terapeutene, dermed å regne som svært viktig i møte med ungdom som har ikke selv har initiert kontakten med hjelpeapparatet. Gjennom intervjuene ble det klart at kontekstuelle faktorer preget i hvilken grad terapeuten kunne møte ungdommene med individuelle tilpasninger. Basert på fokusgruppeintervjuene skapte jeg fire tema: 1. Jeg senker terskelen for deg, 2. Jeg lar meg lede og jeg viser vei, 3. Jeg skreddersyr etter dine mål, 4. Jeg ser det du viser meg.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this study was to investigate how therapist work in order to engage youth in therapy when others have initiated their referral. Ten focus group interviews were conducted with therapist working at outpatient mental health clinic for children and adolescent. The therapist worked together in already existing treatment teams. Each group consisted of between 3-7 participants with age ranging from 20-50 years. A reflexive thematic analysis with an explorative focus was utilized to analyze the focus group material. The findings show that the therapists try to search for the perspective of the adolescent to be able to use this perspective as the bedrock of the following individualized interventions. As such, the perspective of the adolescent is at the core of what therapist view as important when meeting youth who themselves have not initiated therapy. Through the interviews it became clear that contextual factors influence the level of tailoring the therapist can utilize. Based on the findings I created four themes: 1. Lowering the threshold, 2. You show me the way and I guide you, 3. I tailor the therapy based on your measurements, 4. I try to see what you show me.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleMed ungdommen som rettesnor: En kvalitativ studie av hva behandler gjør for å engasjere ungdom i terapi når de kommer på andre sitt initiativ
dc.title.alternativeThe Youth as a Guideline: A qualitative study of what therapists do to engage youths who come to therapy at others initiative.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-20T23:01:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0
dc.date.embargoenddate2021-12-15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record