Show simple item record

dc.contributor.authorMelås, Frida Larsen
dc.date.accessioned2021-03-31T23:43:06Z
dc.date.available2021-03-31T23:43:06Z
dc.date.issued2021-02-01
dc.date.submitted2021-02-12T23:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736244
dc.description.abstractFedrekvoten ble innført i Norge den 1. april 1993 med formål om jevnere fordeling av arbeid i husholdning og i yrkeslivet blant kvinner og menn. Formålet med masteroppgaven er å undersøke om fedrekvoten har en effekt på skilsmissesannsynlighet, ved at fedre som i større grad deltar i omsorgen for barn kan tenkes å gi mer stabile familier. Ved å benytte paneldata fra FD Trygd i en RD-analyse, forsøker jeg med denne utredningen å undersøke om det er en kausalitet mellom fedrekvote og skilsmissesannsynlighet. Foreldre av barn født før 1.april 1993, sammenliknes med foreldre av barn født etter denne datoen. Analysen viser ingen signifikante effekter på skilsmissesannsynligheten blant de foreldre som fikk barn etter reformen. Det tas høyde for at de som får tilbud om fedrekvote også må oppfylle visse inntektskrav i forbindelse med rett til foreldrepenger, men estimeringen er ikke presis nok til å fange opp signifikante effekter av fedrekvote på skilsmissesannsynlighet. Det utføres en rekke sensitivitetsanalyser som underbygger nulleffekten, og oppgaven forsøker å gi en forklaring på hvorfor fedrekvoten ikke nødvendigvis påvirker stabiliteten i et ekteskap. Datagrunnlaget for oppgaven er hentet fra FD Trygd. Analysen og behandling av data er utført i Stata/SE 16.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectFedrekvote
dc.subjectSpesialisering
dc.subjectLikestilling
dc.subjectSkilsmisse
dc.titleEffekten av fedrekvote på sannsynlighet for skilsmisse
dc.title.alternativeThe effect of paternity leave on the probability of divorce
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-02-12T23:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record