Show simple item record

dc.contributor.authorAschjem, Anna Skiaker
dc.date.accessioned2021-04-07T23:47:36Z
dc.date.available2021-04-07T23:47:36Z
dc.date.issued2021-02-01
dc.date.submitted2021-03-19T23:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736709
dc.description.abstractDet overordnede temaet for oppgaven er skattesystemer i utviklingsland, med særlig fokus på Norads program Skatt for utvikling. Formålet er å undersøke effekten av å øke skatter i utviklingsland generelt og på ulike typer bedrifter spesielt. Hvordan kan man øke skattegrunnlaget – og dermed sikre staten inntekter for å gjennomføre viktige offentlige oppgaver - hvis mange allerede opplever skattebyrden som betydelig og hemmende for økonomisk aktivitet? Hvilke konsekvenser får innsamlingen av økte skatter for enkeltmennesker og bedrifter? Økonomien i utviklingsland kjennetegnes av en stor uformell sektor. For å øke skatteinntektene kan det være naturlig å tenke at disse bedriftene må skattlegges for å øke skatteinntektene. Denne oppgaven ser på effektene av skattelegging av uformell sektor og hvordan bedrifter responderer ulikt ved innføringen av en profittskatt. Oppgaven er en litteraturstudie, med en teoridel for å bygge opp under problemsstillingen. En utvidet versjon av modellen presentert i Kanbur (2017) utledes for å undersøke effekten økte skatter kan ha og hvordan det skaper ulike typer bedrifter i samfunnet. Med dette som grunnlag utarbeides en analyse av Norad programmet Skatt for utvikling, hvor ulike policyimplikasjoner vurderes. Skatt er en viktig inntektskilde som blant annet kan bidra til finansiering av bærekraftsmålene, samt forsterke samfunnskontrakten i et land. Det fremkommer av litteraturanalysen at skattesystemer i utviklingsland og eventuelle konsekvenser ved økt beskatning, er både komplisert og omfattende. Formalisering av uformell sektor er viktig for å øke skatteinntektene, men vil kreve vanskelige avveininger. Med utgangspunkt i modellresultatene studeres effekten ved subsidiering av bedriftenes formaliseringskostnader. Både direkte subsidiering via skattereform eller indirekte subsidiering ved effektivisering av skatteadministrasjon som følge av kapasitetsbygging og skatteteknisk bistand, kan bidra til økt forekomst av formelle bedrifter, og en reduksjon i bedrifter som bedriver skatteunndragelse og skatteunngåelse. Et bistandsprosjekt som Skatt for utvikling kan derfor gi viktige bidrag til å øke skatteinntektene under riktige forutsetninger.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleSkattesystemer i utviklingsland. Konsekvenser av økt beskatning for bedrifter
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-03-19T23:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record