Show simple item record

dc.contributor.authorHannestad, Ole Hjørnegård
dc.date.accessioned2021-04-08T23:47:18Z
dc.date.available2021-04-08T23:47:18Z
dc.date.issued2021-02-01
dc.date.submitted2021-02-11T23:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736967
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å gjennomføre en analyse av hvilke boliglånskunder som er mest sensitive for en renteøkning og har derfor høyere sannsynlighet for å avslutte boliglånet påfølgende måned etter renteøkningen. Oppgaven benytter en lineær sannsynlighetsmodell med interaksjonsvariabler som predikerer sannsynligheten for at en kunde avslutter boliglånet påfølgende måned, med utgangspunkt i kundene til Sparebanken Øst. Oppgaven presenterer to modeller som fokuserer på mersannsynligheten for avslutning av boliglån etter en renteøkning, der den første utelukkende ser på lånestørrelser som forklaringsvariabler og den andre kontrollerer for sosialdemografiske variabler. 4727 boliglånsengasjement ble observert i tre måneder etter en renteøkning i 2017 for å se hvilke kunder som avsluttet boliglånene sine. Oppgaven sammenligner en treatmentgruppe som ble utsatt for en renteøkning mot en kontrollgruppe som antas ikke påvirkes av renteøkningen. Resultatene varierer i signifikans der resultatene for lånestørrelse blir påvirket av at kundegruppen deles i ni persentilgrupper der de andre variablene deles i tre, noe som reduserer antall observasjoner for hver gruppe. Likevel indikerer resultatene at det er de med størst boliglån som er mest sensitiv for renteøkning. Oppgaven finner også at alder er i negativ sammenheng med rentesensitivitet, selv om studien heller ikke finner signifikante resultater for dette. Studien finner derimot, noe overraskende, at særlig kundene som i oppgavens datasett representerer dem som har vært i banken kortere enn tre år og lengre enn ti år har signifikant høyere sannsynlighet for exit etter renteøkning enn resten. Oppgaven finner også en signifikant mersannsynlighet for kundene som tilhører lokalbanken, der det antas Sparebanken Øst har markedsmakt. En kunde som verken tilhører lokalbanken eller Oslo dobler sannsynligheten for låneavslutning etter en renteøkning dersom kunden hadde tilhørt lokalbanken, alt annet likt. Oppgaven bidrar til at en bedre kan forstå hvilke kunder som er særlig rentesensitive. Kim Kliger og Vale (2001) og deres estimering av byttekostnader innenfor banksektoren er nærliggende denne oppgavens problemstilling, men tar ikke for seg hvordan kunder reagerer på en renteøkning. Det at jeg i denne studien besitter et datasett som skiller på en treatmentgruppe og kontrollgruppe bidrar til å isolere renteffekten slik at man ser avslutningssannsynligheten når økt rente er hovedmotivasjonen for avslutning.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleSensitivitet for boliglånsrenter: Hvilke kundegrupper har størst risiko for avslutning ved en renteøkning?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-02-11T23:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record