Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, Sarah-Helmine
dc.date.accessioned2021-04-14T09:26:39Z
dc.date.available2021-04-14T09:26:39Z
dc.date.issued2020-12-10
dc.date.submitted2021-01-14T23:01:01Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737695
dc.description.abstractOppgaven kartlegger i hvilken grad Europarådets medlemsstater er forpliktet til å sikre borgerne mot konsekvensene av klimaendringene etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Tanken om at menneskerettigheter og klima henger sammen er relativt ny og var ikke på agendaen da EMK ble vedtatt i 1950. Fra 2008 har imidlertid FNs menneskerettslige organer sett på sammenhengen mellom menneskerettigheter og klimaendringer og i 2019 omtalte FNs høykommissær for menneskerettigheter klimaendringene som den største trusselen mot menneskerettighetene. Et fungerende klimasystem er en nødvendig forutsetning for grunnleggende menneskerettigheter. Flere nasjonale klimasøksmål i Europa, med EMK som rettslig grunnlag, indikerer en ny europeisk rettsutvikling på området. Oppgaven belyser noen rettslige hovedproblemstillinger et eventuelt saksanlegg om klima for Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) aktualiserer. Analysen viser at det enda ikke er avklart om og i hvilken grad Europarådets medlemsstater er forpliktet til å sikre borgerne mot konsekvensene av klimaendringene etter EMK, men at EMK og EMD kan være viktige og virkningsfulle rettslige instrumenter i møte med klimaendringene. Det gjenstår for EMD å avklare og eventuelt utvikle rettsstillingen etter Konvensjonen.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectEMK
dc.subjectretten til liv
dc.subjectartikkel 1
dc.subjectklima
dc.subjectDen europeiske menneskerettsdomstol
dc.subjectvictim.
dc.subjectDen europeiske menneskerettskonvensjon
dc.subjectretten til privatliv
dc.subjectEMD
dc.subjectartikkel 8
dc.subjectklimaendringer
dc.subjectartikkel 2
dc.subjectartikkel 34
dc.titleDen europeiske menneskerettskonvensjon i møte med klimaendringene – En analyse av medlemsstatenes plikt til å sikre borgerne mot konsekvensene av klimaendringene
dc.title.alternativeThe European Convention on Human Rights and the Climate Crisis
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-14T23:01:01Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record