Show simple item record

dc.contributor.authorHoffmann, Vemund Emil
dc.date.accessioned2021-06-11T23:56:51Z
dc.date.available2021-06-11T23:56:51Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-06-11T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759130
dc.description.abstractGjennom en komparativ analyse av arkeologisk materiale tilknyttet finsmedhåndverk fra Kaupang, Ribe og Birka i henholdsvis Norge, Danmark og Sverige undersøker jeg den yngre jernalderens urbane finsmedhåndverk ved å fremheve mulige likheter og forskjeller innen tekniske ferdigheter og kunnskap blant finsmedene i disse byene. Basert på den komparative analysen drøftes de urbane finsmedenes sosiale stilling gjennom temaer som mobilitet og i hvor stor grad disse finsmedene var tilknyttet handelsaktiviteter og andre håndverkere i de urbane bosetningene. Gjenstandsmaterialet i de tre byene viser til store likheter, og det virker svært sannsynlig at finsmedene i Kaupang, Ribe og Birka behersket mer eller mindre de samme tekniske ferdighetene. Særlig masseproduksjon av tilnærmet identiske gjenstander virker som et grunnleggende trekk ved finsmedhåndverket i disse bosetningene, og det er tydelig at finsmedene produserte store mengder gjenstander og smykker av ulike metaller som messing, bly, sølv og gull. Det er likevel noen forskjeller i form av mindre variasjoner blant typene av smeltedigler som ble brukt i byene, samtidig som materialet peker på en mye større produksjon av blygjenstander i Kaupang enn i Ribe og Birka. Ulikhetene kan trolig knyttes til forskjeller i bevaringsforholdene mellom byene eller til personlige preferanser blant håndverkerne. Mobilitet blant finsmedene diskuteres med utgangspunkt i ulike nivåer av mobilitet, i stedet for en dikotomi mellom bofast eller ikke bofast, og det virker som finsmedene hadde mange grunner til å bli værende i de urbane bosetningene. Likevel var det tilsynelatende ingen utfordring å bevege seg mellom byene ved hjelp av havtransport, noe som betyr at flere nivåer av mobilitet trolig ble benyttet av de urbane finsmedene. Finsmedene var sannsynligvis svært tilknyttet handelsaktivitetene som fant sted i disse bosetningene gjennom produksjon av blant annet handelsvarer og et forbruk av råmateriale som må ha kommet til byene gjennom handelsnettverkene. Den fysiske plasseringen til finsmedenes verksteder, deres forhold til handelsaktiviteter og mulige samarbeid med andre håndverkere i bosetningene tyder på at finsmedene hadde en svært integrert og veltilknyttet stilling i Kaupang, Ribe og Birka.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjecturban metalworking
dc.subjectRibe
dc.subjectnon-ferrous metalworking
dc.subjectLate Iron Age
dc.subjectViking Age
dc.subjecturban trade and crafts
dc.subjectmobility
dc.subjectfinsmed.
dc.subjectKaupang
dc.subjectBirka
dc.titleAll That Glitters: A comparative analysis of Late Iron Age non-ferrous metalworking at Kaupang, Ribe, and Birka
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-11T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeArkeologi mastergradsoppgave
dc.description.localcodeARK350
dc.description.localcodeMAHF-ARK
dc.subject.nus713306
fs.subjectcodeARK350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record