Show simple item record

dc.contributor.authorGeertsen, Anders Christian
dc.date.accessioned2021-06-17T06:20:50Z
dc.date.issued2021-05-19
dc.date.submitted2021-06-15T22:00:42Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759854
dc.description.abstractBlant erfarne brannmenn ser det ut til at det finnes noen som får nok og kan utvikle en aversjon mot redningsarbeid ved alvorlige trafikkulykker. I den eksisterende litteratur er det godt dokumentert at brannmenn har høyere prevalens av psykiske lidelser sammenliknet med normalbefolkningen. Målet med denne studien var å få en bedre forståelse av hvordan brannmenn selv opplever det å utføre redningsarbeid ved alvorlige trafikkulykker. Det ble gjennomført 11 semistrukturerte intervju av erfarne brannmenn. Transkripsjonene ble analysert med refleksiv tematisk analyse. Gjennom denne prosessen konstruerte vi fem tema: 1) Alarmens mobiliserende effekt - kampen mot klokken 2) Fellesskapet i brannbilen - samkjøring av fokus, forberede laget 3) Livreddende innsats - jeg gjør det jeg må, men du må skjerme deg 4) Når roen senker seg - å få snakke ut 5) Det gjør noe med deg. Det ble funnet at alle informantene opplever et sterkt fokus og en indre aktivering når alarmen går. De forbereder seg på det verste på vei frem. Redningsarbeidet beskrives som intenst. I tiden etter beskrev informantene et behov for å snakke ut. Denne studien gir en økt innsikt i brannmanns opplevelse av å utføre redningsarbeidet og innsikt i hvordan informantene regulerer sin aktivering under og etter innsats. Det kom frem at brannmenn sitter igjen med spørsmålene: Var jeg god nok? Kunne jeg gjort mer? Det å snakke ut, fremstår som viktig for å unngå tankekjør og kunne legge ulykken bak seg.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectbranmenn
dc.subjecttrafikkulykker
dc.subjectfirefighter
dc.titleMellom mestring og maktesløshet En kvalitativ studie av brannmenns opplevelse av redningsarbeid ved alvorlige trafikkulykker
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-15T22:00:42Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0
dc.date.embargoenddate2022-05-19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record