Show simple item record

dc.contributor.authorAdams, Camilla Solheim
dc.date.accessioned2021-06-22T00:05:08Z
dc.date.available2021-06-22T00:05:08Z
dc.date.issued2021-05-15
dc.date.submitted2021-06-17T22:00:35Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760491
dc.description.abstractBakgrunn Er det mulig at patogene og opportunistiske bakterier kommer inn i lakseslakteriene med fisk og sjøvann og aerosoliseres langs prosesslinjen? Målet i denne studien var å skaffe mer kunnskap om bioaerosolsammensetningen i arbeidsatmosfæren i slakteavdelinger for oppdrettslaks. Metode Stasjonære luftprøver ble tatt som impingerprøver i fem påfølgende dager, 8 timer hver dag i bløgging-, sløying- og hodekappområdene i to slakterier for oppdrettslaks. Bioaerosoler ble undersøkt ved dyrking og telling av humane patogene og opportunistiske patogene bakterier, identifisering ved MALDI-TOF-MS, kvantifisering av endotoksin ved Limulus Amebocyte Lysate (LAL) kromogen metode. Resultat Ingen humane patogene bakterier ble påvist i luftprøvene. Men det var påvist opportunistiske bakterier i 11 av de 30 prøvene. De fleste bakterieartene og det største antallet bakterier ble funnet i bløggingsområdet. Antallet bakterier var i området 100 - 60 000 CFU / m3. Endotoksinnivåene var i området 1,0–19 EU / m3. Konklusjon Bakteriene som er funnet er typiske for det marine miljøet, og indikerer dermed at bakterier fra dette miljøet aerosoliseres innen fabrikken, spesielt tidlig i prosesslinjen, for eksempel i bløggingsområdet. De målte endotoksinnivåene var godt under den nederlandske grensen, og er sannsynligvis ikke en viktig faktor for å forklare helseproblemer knyttet til luftveiene blant arbeiderne. Imidlertid er det behov for flere studier for å bekrefte resultatene.
dc.description.abstractBackground It is possible that pathogenic and opportunistic bacteria enter the salmon slaughterhouses with the fish and seawater and are aerosolized along the process line? The aim in this study was to obtain more knowledge about the bioaerosol composition in the working atmosphere in slaughter departments during processing of farmed salmon. Method Forty hours, stationary air samples were taken by an impinger sampler for five consecutive days in the bleeding, gutting, and heading areas in two slaughterhouses for farmed salmon. Bioaerosols were examined by cultivation and enumeration of human pathogenic and opportunistic pathogenic bacteria, identification by MALDI-TOF-MS, quantification of endotoxin by Limulus Amebocyte Lysate (LAL) chromogenic method. Result No pathogenic bacteria were detected in the air samples. Whereas opportunistic bacteria were present in 11 of the 30 samples. The most species of bacteria and the largest bacteria count was found in the bleeding area. The bacteria count was in the range of 100 - 60 000 CFU/m3. The endotoxin levels were in the range 1,0– 19 EU/m3. Conclusion The bacteria found are typical of the marine environment thus indicating that bacteria from this environment aerosolize within the factory, especially early in the processing line, such as in the bleeding area. The measured endotoxin levels were well below the Dutch occupational limit value and is most likely not an important factor to explain any airway related health problems among the workers. However, more studies are needed to confirm the results.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectbacteria
dc.subjectand working environment.
dc.subjectbakterier
dc.subjectslaughterhouse farmed salmon
dc.subjectendotoksiner og arbeidsmiljø. Keywords Bioaerosol
dc.subjectNøkkelord Bioaerosol
dc.subjectendotoxins
dc.subjectlakseslakteri
dc.titleBioaerosols in the Slaughter Department of Processing Factories for Farmed Salmon. Bacteria and Endotoxins
dc.title.alternativeBioaerosols in the Slaughter Department of Processing Factories for Farmed Salmon. Bacteria and Endotoxins
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-17T22:00:35Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helse og samfunn
dc.description.localcodeHELSAM395
dc.description.localcodeMAMD-HESAM
dc.subject.nus769915
fs.subjectcodeHELSAM395
fs.unitcode13-26-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record