Show simple item record

dc.contributor.authorJohannesen, Margrethe-Constance Angeltvedt
dc.contributor.authorMehlum, Mette
dc.contributor.authorHaaland, Thea Myklebust
dc.date.accessioned2021-06-24T07:18:35Z
dc.date.issued2021-05-28
dc.date.submitted2021-06-23T22:00:13Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760998
dc.description.abstractDet er vanlig at pasienter med Parkinson sykdom (PS) opplever logopediske utfordringer i alle aldre. Dette er er særlig i forbindelse med kommunikasjon. Det har også blitt kartlagt at pasienter med PS opplever negative endringer innen sosial aktivitet, arbeidsliv og familieliv. Denne litteraturstudien har til hensikt å belyse logopediske problemstillinger som kan forekomme hos PS pasienter, og hvordan behandling av disse eventuelt varierer. For å ta hensyn til studiens pålitelighet har vi fulgt en modifisert versjon av retningslinjene i PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Det er utført litteratursøk i anerkjente elektroniske databaser i tidsperioden 2000-2020. Litteratursøket ga 612 treff, hvorav fem artikler møtte våre inklusjonskriterier. Vi identifiserte flere ulike behandlinger for pasienter med PS og dysartri. Behandlingen Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) var mer effektivt for vansken dysartri hos pasienter med PS. Vi kunne ikke belyse hvorvidt variasjonen i behandlingene hadde en sammenheng med alder. Vi fant også studier som rapporterer at sangterapi har en gunstig effekt i forbindelse med PS og livskvalitet. Artikler som omhandlet svelgeproblematikk, tyggevansker og kognitive vansker ble ikke inkludert i henhold til inklusjonskriteriene. På grunn av utfordringer knyttet til de inkluderte artiklene, understreker vi at funnene ikke kan generaliseres til populasjonen. Det er behov for mer forskning på feltet.
dc.description.abstractIt is normal for patients with Parkinson's disease (PD) to experience speech-language pathology- related difficulties at all ages. Especially in relation to communication. It has been known that patients with PS experience negative changes, within social activities, career and family life. The purpose of this literature study was to investigate the speech-language pathology problems within PD, and look into potential differences in the available treatment. In consideration of our study's trustworthiness, we followed a modified version of the protocols found in PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). We used well-known electronic databases, in the time between 2000-2020. The search result gave 612 hits, where five articles met our inclusion criteria. We identified different treatments for patients with PD and dysarthria.The treatment Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) was more effective for PD patients with the condition dysarthria. We could not determine if variations in treatments are related to age. We also found that studies report an increased quality of life when subjected to song therapy. Articles that involved swallowing, chewing and cognitive difficulties were not included in consideration to our inclusion criteria. With this, we conclude that the challenges presented in the included studies do not show sufficient evidence for generalizing our findings. Further research will be needed on the subject.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectdysartri
dc.subjectParkinson sykdom
dc.subjectspråkprosessering
dc.subjectbehandling
dc.subjectlogopedi
dc.subjectdysfagi
dc.subjectalder
dc.subjectspråkproduksjon
dc.titleBehandling av logopediske vansker ved Parkinson sykdom: Forskjell mellom yngre og eldre pasienter?
dc.title.alternativeTreatment of speech and swallowing in Parkinson disease: Differences between young and elderly patients?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-23T22:00:13Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0
dc.date.embargoenddate2022-05-26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record