Show simple item record

dc.contributor.authorTveiten, Hedda Rytter
dc.date.accessioned2021-06-26T00:16:05Z
dc.date.available2021-06-26T00:16:05Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.date.submitted2021-06-25T22:00:37Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761419
dc.description.abstractVerdipapirmarkedet har en viktig samfunnsøkonomisk rolle ved å være en kilde til kapital for bedrifter. For at børsen skal fungere effektivt er det avgjørende at investorer har tillit til at handelen foregår slik lover og regler krever. Innsidehandel reguleres strengt i verdipapirhandelloven, og handel med bakgrunn i innsideinformasjon er ulovlig. I tillegg, plikter alle innsidere å rapportere handel med verdipapirer i det selskapet vedkommende er innsidere i til Oslo Børs. I denne oppgaven bruker jeg rapporterte innsidehandler fra 2002 til 2019 for å undersøke hvorvidt innsidehandel gir abnormal avkastning. Resultatene viser at innsidere oppnår abnormal avkastning, som varierer fra 61,4 basispunkter etter én uke til 273 basispunkter etter seks måneder. Videre tyder resultatene på at den abnormale avkastningen kommer av at innsidere velger riktig aksje å investere i, heller enn riktig tidspunkt å investere. Den abnormale avkastningen er høy i små bedrifter, og ikke tilstedet i store bedrifter. Jeg finner ingen forskjell i avkastning mellom opportunistiske og rutinemessige innsidehandler. At innsidere oppnår abnormal avkastning er interessant da streng regulering av innsidehandel skulle tilsi at handelen ikke tilfører markedet ny informasjon, og det kan derfor være et tegn på at innsidere misbruker sin innsideinformasjon. Implikasjonene av dette kan være at utsidere mister tilliten til børsen, og i ytterste konsekvens kan de velge å ikke delta i markedet.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmasteroppgave
dc.subjectfinans
dc.subjectOslo Børs
dc.subjectinnsidehandel
dc.titleFortsatt en innsidebørs? En studie av hvorvidt primærinnsidere oppnår abnormal avkastning på Oslo Børs.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-25T22:00:37Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record