Show simple item record

dc.contributor.authorAlcott, Helene Vestre
dc.date.accessioned2021-07-02T00:16:25Z
dc.date.available2021-07-02T00:16:25Z
dc.date.issued2021-07-02
dc.date.submitted2021-07-01T22:00:23Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762955
dc.description.abstractTinder er i dag den mest brukte dating-applikasjonen på verdensbasis, og har i den sammenheng fått en del oppmerksomhet i media og populærkultur – der den hovedsakelig fremstilles negativt. Appen hevdes å fasilitere en frivol og tøylesløs seksualkultur og å bidra til et forvridd syn på intimitet og relasjoner, og av den grunn fremstilles den konsekvent som erkesymbolet for det som er galt med samtidens holdninger og tilnærminger til romantikk og seksualitet. Med utgangspunkt i kvalitative forskningsintervju med åtte Tinder-brukere i alderen 21-28 år, undersøker denne studien hvordan unge voksne i dag bruker appen, og hvordan de selv reflekterer rundt samtidens «Tinderkultur». I tillegg undersøkes deres erfaringer i lys av de dominerende mediefremstillingene, og i kontekst av Jeffrey Arnetts, Anthony Giddens’ og Zygmunt Baumans teorier om relasjoner og intimitet i det senmoderne samfunn. Følgelig undersøker studien hvorvidt Tinder og Tinder-praksiser kan sies å utfordre tradisjonelle idealer av intimitet, forpliktelse og romantisk kjærlighet. Til forskjell fra fremtredende mediefremstillinger viser studiens funn at Tinder-brukere benytter appen for å realisere et helt spekter av relasjonelle og egoistiske mål – ikke kun for å oppsøke uforpliktende seksuelle møter. I tillegg varierer motivasjoner i tråd med individuelle og kontekstuelle faktorer. I kontrast til fremstillingen av Tinder som «overfladisk», illustrerer studiens funn at Tinder-brukere forsøker å skape holistiske inntrykk – både av seg selv og andre brukere – og at evalueringsprosesser som ved første øyekast kan virke overfladiske, ved nærmere vurdering synes å være evalueringer tatt på bakgrunn av «de-rasjonalisert» intuisjon. I likhet med medienes fremstillinger av Tinder som symptomatisk for en kommodifiseringslogikk, viser intervjumaterialet at appen – på bakgrunn av et massivt utvalg potensielle partnere, minimalistiske brukerprofiler og en følelse av «digital distanse» til andre brukere – fremmer en kynisk «bruk-og-kast»-mentalitet rundt partnere og relasjoner. En nærmere undersøkelse belyser imidlertid at disse aspektene ved appen, paradoksalt nok også har positive effekter på romantisk relasjonsdannelse. I samsvar med mediefremstillingene illustrerer studiens funn også at Tinder fasiliterer en såkalt «hook-up»-kultur, men til forskjell fra fremstillingene belyser studien at denne ikke nødvendigvis har en eroderende effekt på romantisk kjærlighet – den leder nemlig ofte til faktiske partnerforhold. I tillegg til å fasilitere en «hook-up»-kultur viser dessuten studiens funn at Tinder også fasiliterer en faktisk datingkultur, som grunnet kulturelle normer ikke eksisterte før appens inntreden. I tråd med mediefremstillingene viser datamaterialet også at Tinder, grunnet et massivt utvalg av potensielle partnere som fremavler en «gresset-er-alltid-grønnere»-mentalitet, fremmer en slags forpliktelsesangst blant brukere. En anvendelse av Arnetts (2000) teori om «emerging adulthood» belyser imidlertid at både «hook-up»-kulturen og forpliktelsesangsten som eksisterer blant Tinder-brukere, i større grad kan tilskrives livsfasen de befinner seg i, enn fremveksten av Tinder. En undersøkelse av datamaterialet i lys av Giddens’ og Baumans sosiologiske samtidsdiagnoser, viser at Tinder ikke representerer en radikal endring i holdninger til, eller utøvelse av, kurtise og relasjoner, men kan snarere oppfattes som en manifestasjon av bredere samfunnsendringer som har vært i emning lenge før Tinders inntog i samfunnet. Imidlertid viser studiens funn at Tinder har medført utfordringer for tradisjonelle idealer av intimitet, forpliktelse og romantisk kjærlighet. Datamaterialet illustrerer nemlig at Tinder-bruk fører med seg en ny frykt og usikkerhet når det gjelder langsiktige forpliktelser og forskjellen mellom kjærlighet og sex, like fullt som det fører med seg nye friheter og valgmuligheter når det gjelder relasjoner og partnervalg.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleTinder: «Flytende kjærlighet» i den digitale datingens æra? - Implikasjoner av samtidens «Tinderkultur» for tradisjonelle idealer av intimitet, forpliktelse og romantisk kjærlighet
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-07-01T22:00:23Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgaven
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record