Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakketeig, Serina Svindland
dc.date.accessioned2021-07-03T00:12:28Z
dc.date.available2021-07-03T00:12:28Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.date.submitted2021-07-02T22:00:17Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763242
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å belyse samspillet mellom teknologisk utvikling og etterspørselen etter arbeid. Målet er å øke innsikten i hvordan teknologisk utvikling påvirker etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft, og å studere hvilke konsekvenser innføringen av ny teknologi har hatt historisk i Norge. Jeg presenterer en grundig gjennomgang av aktuell økonomisk teori og empirisk litteratur. Finanssektoren blir deretter brukt som utgangspunkt for analysen, hvor hensikten er å undersøke om vi kan observere store endringer i sysselsettingen og sammensetningen av arbeidsstokken mellom år 2000 og 2018. Dette er en periode hvor finansnæringen er sterkt preget av teknologisk utvikling og omstilling. Datagrunnlaget og analysene har jeg gjennomført med registerdata fra Microdata.no. Gjennom en deskriptiv analyse viser jeg at utdanningsnivået har økt raskere i finansnæringen enn i Norge som en helhet. Økende utdanningsnivå skyldes ikke først og fremst en foryngelse av arbeidsstokken, men et økende utdanningsnivå på tvers av aldersgrupper. Vi kan observere oppgraderende tendenser i næringen. Med oppgradering refereres det til en økning i andelen sysselsatte med høy lønn/utdannelse, mens andelen sysselsatte med lav lønn/utdannelse synker. I tillegg ser vi at utdanningsnivået har stor betydning for lønnsutsiktene, hvor et økende erfaringsnivå gir større utslag i lønn for de med høyere formell utdanning. Ved bruk av en logistisk multinomisk regresjonsanalyse finner jeg statistisk signifikant korrelasjon mellom sannsynligheten for å bli værende i finansnæringen og flere individspesifikke forklaringsvariabler. Funn peker i retning av at yrkeserfaring i stor grad kompenserer for manglende formell utdanning i næringen, men at utdanningsnivået har mye å si for fremtidig lønnsutvikling og forutsetningene for å lykkes utenfor næringen. Vi kan observere tendenser til en U-formet mobilitetskurve, hvor de med høy lønn/utdannelse og lavere lønn/utdannelse har større sannsynlighet til å bytte næring. Det indikerer et mer polarisert arbeidsmarked. Det økende utdanningsnivået i samfunnet generelt, sammen med økt kompetansebehov i næringen, har gitt vanskeligere forhold for de uten høyere formell utdanning å entre finansnæringen. Selv om denne analysen ikke kan avdekke kausale sammenhenger mellom teknologisk fremgang og endringene i sysselsettingen i finansnæringen, understøtter resultatene det teorien sier om konsekvensene av teknologisk endring.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleHvordan påvirker teknologisk utvikling etterspørselen etter arbeid? - En gjennomgang av økonomisk litteratur og analyse av sysselsettingen i finansnæringen i Norge etter år 2000
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-07-02T22:00:17Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel