Show simple item record

dc.contributor.authorMortensen, Camilla Asphaug
dc.contributor.authorOprann, Ragnhild
dc.date.accessioned2022-01-14T07:34:36Z
dc.date.available2022-01-14T07:34:36Z
dc.date.issued2021-12-15
dc.date.submitted2022-01-13T23:00:32Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837374
dc.description.abstractPersoner som lider av depresjon har en negativ bias i emosjonsgjenkjenning, en tendens som kan vedvare inn i remisjon. En svekket evne til emosjonsgjenkjenning kan utgjøre en sårbarhet for tilbakefall av depresjonen når personen er i remisjon. “Mindfulnessbasert kognitiv terapi” (MBCT) har vist seg å kunne forebygge tilbakefall. Studien ønsket å undersøke om MBCT kan forbedre evnen til emosjonsgjenkjenning hos personer med depresjon i remisjon. Studien besto av 68 deltakere, hvorav 33 mottok MBCT og 35 ble satt i ventelistegruppe. Emosjonsgjenkjenning ble målt med “the Emotion Recognition Task” (ERT) i forkant og i etterkant av intervensjonen. Resultatene støttet ikke hypotesen om en høyere grad av forbedring i generell evne til emosjonsgjenkjenning fra pre- til post-måling i MBCT-gruppen sammenlignet med ventelistegruppen. Vi fant heller ikke en signifikant forbedring i gjenkjenning av de spesifikke emosjonene. Resultatene indikerer at MBCT ikke fører til en forbedret evne til emosjonsgjenkjenning i andres ansiktsuttrykk. Det er uavklart hvorvidt svekkelse i emosjonsgjenkjenning er en tilstandsspesifikk svekkelse eller om det er en vedvarende bias som utgjør en sårbarhet for tilbakefall.
dc.description.abstractWhen suffering from depression, the person shows a negative bias in emotion recognition, which tends to persist into remission. An impaired ability to recognize emotions might make the individual vulnerable for relapse when the depression is in remission. “Mindfulness-based cognitive therapy” (MBCT) has proven effective in preventing relapse. The aim of this study was to examine whether MBCT can improve emotion recognition in persons with remitted depression. The study consisted of 68 participants, of which 33 recieved MBCT and 35 were in a waitlist group. Emotion recognition was measured using the Emotion Recognition Task (ERT) pre- and post-intervention. The results did not support our hypothesis that there would be greater improvement in overall emotion recognition from pre- to post-assessment in the MBCT-group compared to the waitlist group. Nor did we find a significant improvement in recognizing the specific emotions. The results indicate that MBCT does not improve the ability to recognize emotions in facial expressions. It remains unclear whether impairment in emotion recognition should be considered state dependent or a stable vulnerability factor for relapse.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmindfulnessbasert kognitiv terapi
dc.subjecttilbakevendende depressiv lidelse
dc.subjectMBCT
dc.subjectemosjonsgjenkjenning
dc.titleEffekten av “Mindfulnessbasert kognitiv terapi” på emosjonsgjenkjenning hos personer med tilbakevendende depresjon.
dc.title.alternativeThe Effect of "Mindfulness-based cognitive therapy" on Emotion Recognition in Individuals with Recurrent Depression
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-01-13T23:00:32Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record