Show simple item record

dc.contributor.authorLystrup, Pål Teigland
dc.date.accessioned2022-01-18T09:25:51Z
dc.date.issued2021-12-15
dc.date.submitted2022-01-17T23:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837834
dc.description.abstractIngen omfattende oversikt over tilgjengelig forskning spesifikt relatert til behandling av psykopatiske trekk hos barn og ungdom har hittil eksistert hvor fokus har vært på hele konstruktet. For å fylle kunnskapshullet i den nåværende litteraturen, har det overordnede målet med denne systematiske litteraturgjennomgangen vært å undersøke behandlingseffekt, samtidig som iboende konseptuelle og metodologiske utfordringer i feltet tas i betraktning. Systematiske søk etter primærstudier ble gjort i APA PSychINFO (Ovid), MEDLINE, PROQUEST Psychology Database, og Web of Science – Core Collection. Disse søkene fulgte Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) uttalelsen. Av de 3114 studiene som kvalifiserte for nærmere gjennomgang, var det ti som oppfylte inklusjonskriteriene for den kvalitative syntesen. En evaluering av de inkluderte studiene ga blandede resultater hva angår behandlingseffekt. Disse resultatene blir diskutert på bakgrunn av kjente etiologiske faktorer som kan tenkes å påvirke behandlingseffekten i denne gruppen av barn og unge. Det konkluderes med at det foreligger et behov for konseptuell oppklaring, samt økt metodologisk kvalitet på studiene da dette påvirker hva som kan sies om behandling.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectChildren and adolescentsen_US
dc.subjectPsychopathyen_US
dc.subjecttreatmenten_US
dc.subjectconceptualizationen_US
dc.titlePsychopathic traits in children and adolescents – a systematic review of treatment studiesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2022-01-17T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317en_US
dc.description.localcodePRPSYKen_US
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record