Show simple item record

dc.contributor.authorNorborg, Miriam Whittall
dc.contributor.authorValle, Marie Aasebø
dc.date.accessioned2022-02-22T07:41:07Z
dc.date.available2022-02-22T07:41:07Z
dc.date.issued2022-01-31
dc.date.submitted2022-02-21T23:00:49Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980667
dc.description.abstractMålet med denne studien var å kartlegge forekomsten av komplikasjoner etter kirurgisk fjerning av visdomstenner i mandibelen, samt å identifisere og analysere faktorer som er assosiert med forekomst av alveolitt. Denne retrospektive studien omfatter 587 kirurgisk fjernede visdomstenner i mandibelen ved Klinikk for oral kirurgi og medisin ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Pasientopplysninger som ble registrert var kjønn, alder, medisiner, prevensjon, tobakk, munnhygiene og reisevei. Opplysninger som ble registrert på tann-nivå var side, erupsjonsstadium, antall røtter, Winters klassifisering, nærhet til canalis mandibularis, tilstedeværelse av pericoronitt og postoperative tiltak. Data ble analysert i SPSS. Resultatene viste at forekomsten av alveolitt var 6,6 %. Tilstedeværelse av pericoronitt ga en signifikant økt risiko for utvikling av alveolitt, og alder under 21 år ga en signifikant redusert risiko for utvikling av alveolitt. Andre faktorer som har vært forbundet med økt risiko for alveolitt i tidligere studier som kvinne, dårlig oral hygiene, røyk og vanskelighetsgrad, viste ingen signifikant sammenheng med alveolitt. Årsaker til manglende utslag er diskutert.
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the incidence of complications after surgical removal of mandibular third molars and identify and analyze factors associated with the occurrence of alveolitis. This retrospective study contains 587 surgically removed third molars in the mandible. The study was conducted at the Oral Surgery and -Medicine clinic at the Department of Clinical Dentistry at the University of Bergen. Patient information that was registered was gender, age, medication, oral contraception, tobacco, oral hygiene, and travel distance. Information registered at tooth level was site, stage of eruption, number of roots, Winter classification, relation to the mandibular canal, presence of pericoronitis and postoperative treatment. The data was analyzed in SPSS. The results of this study showed that the incidence of alveolitis was 6.6 %. The presence of pericoronitis significantly increased the risk of developing alveolitis, and age below 21 years significantly reduced the risk of developing alveolitis. Other factors that have been associated with an increased risk of alveolitis in previous studies such as female gender, poor oral hygiene, smoking, and difficult surgeries, showed no significant association with alveolitis. Possible explanations of the outcome has been discussed.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectalveolitt
dc.subjectmandibulære visdomstenner
dc.subjectkirurgisk fjerning
dc.titleForekomst og risikofaktorer for alveolitt etter kirurgisk fjerning av mandibulære visdomstenner. En retrospektiv studie ved Universitetetsklinikken i Bergen.
dc.title.alternativeIncidence and risk factors of dry socket after mandibular third molar surgery. A retrospective study at Bergen university clinic.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-02-21T23:00:49Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeProsjektoppgave / Integrert masteroppgave
dc.description.localcodeOD3PROSJ
dc.description.localcodeMAOD-ODONT
dc.subject.nus764106
fs.subjectcodeOD3PROSJ
fs.unitcode13-19-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record