Show simple item record

dc.contributor.authorDybwik, Vilde
dc.date.accessioned2022-03-16T00:34:23Z
dc.date.available2022-03-16T00:34:23Z
dc.date.issued2020-12-04
dc.date.submitted2020-12-05T00:30:01Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985355
dc.description.abstractSammendrag Cruiseturisme er en form for turisme som har økt globalt de siste tiårene, og kan sees på som et internasjonalt fenomen. Denne trenden øker også i Norge, der temaet både diskuteres og debatteres. Bergen er det cruisemålet i Norge med flest cruiseanløp, og byen har Bryggen oppført på UNESCOs verdensarvliste. Flåm er en liten landsby kjent for Nærøyfjorden, som også er oppført på verdensarvlisten. Flåm er også en av Norges mest populære cruisehavner, og har vært fremtredende i norske medier på grunn av protester fra lokalbefolkningen. Basert på Flåm og Bergen har denne studien hatt som mål å belyse konsekvensene av en stadig økende cruisetrafikk for steder og lokalbefolkning. Med grunnlag i materiale fra reiselivsnæring, nyhetsmedier og lokalbefolkning, har pågående diskurser relatert til en overordnet turismediskurs blitt forsøkt identifisert. Kritisk diskursanalyse og kulturarvsteori brukes i analysen av materialet. Funnene viser at de samme problemområdene som er fremtredende i Europa også gjelder for Flåm og Bergen. Støy, forurensning, overbelastning og uenighet knyttet til cruiseturisters bruk av penger er aktuelle faktorer i cruisedebatten. De bakenforliggende årsakene til disse problemene er å finne i økt oppmerksomhet mot kulturarv og kulturarvsteder, noe som igjen fører til mer turisme.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleCruisetrafikk i bygd og by - en kulturvitenskapelig analyse av cruiseturismens konsekvenser på lokalsamfunn og innbyggere i Flåm og Bergen
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-12-05T00:30:01Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMastergradsoppgave i kulturvitenskap
dc.description.localcodeKUVI350
dc.description.localcodeMAHF-KUVI
dc.subject.nus713412
fs.subjectcodeKUVI350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record