Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoore, Emma Michaela
dc.date.accessioned2022-04-01T07:41:26Z
dc.date.available2022-04-01T07:41:26Z
dc.date.issued2021-12-10
dc.date.submitted2022-01-14T23:00:33Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2989028
dc.description.abstractFNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1 og Grunnloven § 104 andre ledd stadfester at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn. Dette gjelder også når barnet rammes indirekte. Begår barnets omsorgspersoner straffbare handlinger, kan reaksjonsfastsettelsen få betydning for barnet i lovbryterens omsorg. Ofte vil det være i barnets interesse om omsorgspersonen får sone i frihet. Samtidig kan preventive hensyn tale for at lovbryteren møtes med streng straff, gjerne i form av ubetinget fengselsstraff. Denne oppgaven tar sikte på å kartlegge hvilke retningslinjer som finnes i rettskildene for vektleggingen av hensynet til barnets beste når domstolene skal utmåle straff for omsorgspersoner.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectFNs barnekonvensjon artikkel 3
dc.subjectstraff
dc.subjecthensynet til barnets beste
dc.subjectGrunnloven § 104
dc.subjectStraff
dc.subjectallmennprevensjon
dc.subjectstraffutmåling
dc.titleNår omsorgspersoner begår kriminalitet: Hvilke retningslinjer finnes i rettskildene for vektleggingen av hensynet til barnets beste i straffutmålingen?
dc.title.alternativeWhen caregivers commit crime: What guidelines exists in the sources of law for the balancing of the best interests of the child when sentencing?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-01-14T23:00:33Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel