Show simple item record

dc.contributor.authorSkurtveit, Embla Elisabeth
dc.date.accessioned2022-06-16T01:40:14Z
dc.date.available2022-06-16T01:40:14Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.date.submitted2022-06-15T22:02:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998974
dc.description.abstractI denne oppgaven vurderer jeg om nedstenging av kullkraftverk kan anvendes som instrument for å omgå endogenitetsproblemer i studien av helseeffekter av redusert luftforurensing. For å vurdere relevansen av instrumentet utfører jeg lineære regresjonsanalyser av nedstenging av kullkraftverk både på konsentrasjonen av luftforurensing av typen PM2,5, PM10, SO2 og NOX, og bruken av luftveismedikamenter og bruken av kardiovaskulære medikamenter. I vurderingen av hvorvidt instrumentet også er eksogent utfører jeg eventstudier hvor jeg sammenligner effekten på utfallsvariablene i regioner som har nedlagt kullkraftverk med regioner som ikke har eller ikke enda har nedstengt kullkraftverk i England i perioden 2001 til 2019. Problemstillingen jeg tar utgangspunkt i er: «Har nedstengningen av kullkraftverk i England mellom 2001 og 2019 bidratt til redusert bruk av luftveismedikamenter og bruk av kardiovaskulære medikamenter?». I studien av denne har jeg utført analysene i Stata versjon 17.0. Funnene fra disse analysene tilsier at nedleggelsen av kullkraftverk kan ha bidratt til å redusere bruken av luftveismedikamenter, men denne effekten er ikke tilstede i tilfellet med kardiovaskulære medikamenter. Effektene er små og utydelige, og tyder på at det trolig er andre forhold eller allerede eksisterende trender som i større grad påvirker bruken av medikamenter. Helhetlig indikerer resultatene fra analysene at nedleggelse av kullkraftverk som instrument gjerne ikke er egnet til å identifisere en kausal effekt av redusert luftforurensing på helse, i hvert fall ikke gitt datamaterialet lagt til grunn i disse analysene.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjecteventstudie
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.subjectluftforurensing
dc.subjectkullkraft
dc.subjecthelseeffekter
dc.titleHelseeffekter av redusert luftforurensing: En eventstudie av utfasingen av kullkraft i England
dc.title.alternativeHealth effects of reduced air pollution: An event study of the coal phase-out in England
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-15T22:02:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record