Show simple item record

dc.contributor.authorGuttormsen, Andreas Jahnsen
dc.date.accessioned2022-06-25T00:17:32Z
dc.date.available2022-06-25T00:17:32Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-23T22:03:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000795
dc.description.abstractElektrifiseringen av den norske bilparken har økt markant det siste tiåret som følge av målrettede politiske og økonomiske virkemidler. Dette inkluderer blant annet en rekke avgiftsfritak og ikke-monetære elbilfordeler for å fremme denne overgangen. Elbilfordelene er ventet å bli nedtrappet i årene fremover ettersom elbilandelen i den totale bilparken øker i størrelse. Samtidig vil avgiftene på negative eksternaliteter fra fossilbiler fortsette å stige. Formålet med denne oppgaven har vært å belyse hvordan elbilpolitikken påvirker konsumenttilpasninger i personbilmarkedet. Problemstillingen som oppgaven forsøker å besvare er derfor: «Hvilke faktorer påvirker utskiftningsbeslutningen for bil, og hvordan påvirkes dette av elbilpolitikken?» Oppgaven benytter en dynamisk modell, laget av Eirik Schrøder Amundsen, for å analysere utskifting av bil under ulike forutsetninger. Modellen benytter erstatningstidspunkt som avhengig variabel for et representativt individ som skal bytte fra fossilbil til elbil. Analysen peker på hvordan endringer i fossile avgifter, elbilfordeler, listepriser, preferanser og et eventuelt forbud mot nybilsalg av fossilbiler vil påvirke tidspunktet for utskiftning. Dette blir videre underbygget av data om utviklingen av ulike variabler. I denne sammenheng drøftes effektene på erstatningsbeslutningen av økte fossilavgifter, prisøkning på elbil, reduserte elbilfordeler, individuelle diskonteringsrenter og et potensielt forbud mot nye fossilbiler. Avslutningsvis konkluderes det med at elbilpolitikken og gjeldende økonomiske virkemidler har stor innvirkning på konsumenters erstatningsbeslutning, både i dag og i fremtiden. Det vil likevel være behov for ytterligere forskning for å kvantifisere effektene funnet i oppgaven.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleDagens og morgendagens konsumenttilpasninger i veitransporten: En analyse av erstatningsbeslutningen for bil
dc.title.alternativeConsumer choices in road transportation, today and in the future: An analysis of the replacement decision for automobiles
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-23T22:03:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record