Show simple item record

dc.contributor.authorTorød, Karen Morvik
dc.date.accessioned2022-06-27T07:54:39Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-22T22:00:26Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000995
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2024-06-01
dc.description.abstractPasteurellose i Atlantisk laks (Salmo salar L.) har blitt et problem i Norge de siste årene. I fiskehelserapporten fra 2021 karakteriserte Veterinærinstituttet (VI) for første gang pasteurellose i Atlantisk laks som en etablert bakteriell sykdom. I 2021 var det innrapportert 45 utbrudd av pasteurellose i Atlantisk laks. Pasteurellose har blitt diagnostisert i rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.) siden 2012. Bakteriene som forårsaker sykdom i Atlantisk laks og rognkjeks er blitt karakterisert som ulike genomovarer og VI har foreslått arbeidsnomenklaturen Pasteurella atlantica genomovar salmonicida for lakseisolatene og Pasteurella atlantica genomovar cyclopteri for rognkjeks-isolatene. I dette prosjektet var hovedmålet å utføre et smitteforsøk for å etablere en reproduserbar smittemodell for pasteurellose hos Atlantisk laks. Progresjon av sykdom ble evaluert gjennom observasjoner av patologi, histopatologi, qPCR og re-isolering av bakteriene. Mulig forskjell i virulens mellom tre isolater av P. atlantica genomovar salmonicida ble evaluert i tillegg til om en akutt stresseksponering påvirket dødeligheten eller sykdomsprogresjonen. Ulike infeksjonsveier ble undersøkt, administrering gjennom intraperitoneal (i.p.) injeksjon og kohabitering og administrering via bad også inkludert kohabitering. Dødelighet ble oppnådd i alle grupper, men med varierende resultater på kumulativ prosent dødelighet, og generelt var dødeligheten som ble oppnådd lav. Under smitteforsøket ble P. atlantica genomovar salmonicida reisolert fra alle smittegruppene. En qPCR-analyse for identifikasjon av P. atlantica geomovar salmonicida ble etablert og brukt til å analysere vev fra fornyre samlet gjennom forsøksperioden. Denne analysen identifiserte tilstedeværelsen av P. atlantica genomovar salmonicida i både død fisk og i prøvetatt fisk. Patologi som tidligere er beskrevet for fisk diagnostisert med pasteurellose i oppdrettsanlegg ble reprodusert etter eksperimentell smitte, og histopatologisk analyse bekreftet tilstedeværelsen av bakterier i vevsprøver fra områder med makroskopiske tegn på sykdom. Det ble ikke funnet forskjell i virulens mellom isolatene som ble testet i denne studien, og den akutte stresseksponeringen påvirket ikke dødeligheten til Atlantisk laks.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectChallenge model
dc.subjectPasteurella atlantica genomovar salmonicida
dc.subjectPasteurellosis in Atlantic salmon
dc.titleChallenge model for Pasteurella atlantica genomovar salmonicida in Atlantic salmon (Salmo salar L.)
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-22T22:00:26Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i fiskehelse
dc.description.localcodeFISK399
dc.description.localcodeMAMN-FISK
dc.subject.nus759906
fs.subjectcodeFISK399
fs.unitcode12-60-0
dc.date.embargoenddate2024-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record