Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaltung Døsvig, Sofie
dc.contributor.authorHellen, Iphigenia Helena Lorentzen
dc.contributor.authorLiseth, Berit Eidem
dc.date.accessioned2023-01-24T15:03:50Z
dc.date.issued2022-12-15
dc.date.submitted2023-01-23T09:31:51Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3045961
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2025-12-14
dc.description.abstractMennesker med psykoselidelse rapporter høye nivåer av tidligere traumer, og forekomst av post-traumatisk stresslidelse eller post-traumatisk stress (PTS) symptomer kan være forhøyet hos mennesker med psykoselidelse. Likevel er det vanlig at traumefokusert behandling ikke tilbys mennesker med psykoselidelse. Stadig mer forskning gir imidlertid støtte for at traumefokusert behandling for psykose er trygt og virksomt. Ettersom nye studier publiseres kontinuerlig, er det nødvendig med en oppdatert systematisk litteraturgjennomgang for å samle kunnskapsgrunnlaget for videre forskning og klinisk praksis. Foreliggende artikkel oppsummerer evidensgrunnlaget for traumefokusert behandling for individer med psykoselidelse og komorbide PTS-symptomer. Aktuelle utfallsmål er PTS-symptomer, psykosesymptomer, angst, depresjon og psykososial fungering. Et systematisk litteratursøk resulterte i inklusjon av 14 studier rapportert i 16 artikler, som ble evaluert og presentert. Resultatene viste bedring av PTS-symptomer etter traumefokusert kognitiv atferdsterapi (CBT), CBT for dissosiasjon, Eye Movement Desensitisation Reprocessing, Prolonged Exposure, Written Emotional Disclosure og Imagery Rescripting. Det ble også funnet bedring for andre utfall, men bedringen var ikke like tydelig som den for PTS-symptomer. Resultatene gir foreløpig støtte for bruk av traumefokusert behandling for både PTS-symptomer og symptomer på psykose, angst, depresjon og psykososial fungering. Videre indikerer resultatene at pasienter kan nyttiggjøre seg behandling gitt både individuelt og i gruppe. Nåværende evidensgrunnlag for traumefokusert behandling for psykose er likevel i en tidlig fase og står ovenfor metodologiske utfordringer. Fremtidig forskning bør undersøke hvilke behandlingselementer som kan være virksomme, samt fokusere på hvordan traumefokusert behandling oppleves av mennesker med psykoselidelse.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpost-traumatic stress disorder
dc.subjectpsychological intervention
dc.subjecttraume-fokusert behandling
dc.subjectpsykose
dc.subjecttrauma-focused treatment
dc.subjecttrauma
dc.subjectpost-traumatisk stresslidelse
dc.subjecttraume
dc.subjectpsykologisk intervensjon psychosis
dc.titleTrauma-Focused Treatment in Psychosis: A Systematic Review
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-01-23T09:31:51Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0
dc.date.embargoenddate2025-12-14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel