Show simple item record

dc.contributor.authorRamsland, Oda Helliesen
dc.date.accessioned2023-03-27T12:11:57Z
dc.date.available2023-03-27T12:11:57Z
dc.date.issued2022-12-12
dc.date.submitted2023-01-23T09:33:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3060566
dc.description.abstractArealplanlegging i kommunen er viktig for å sikre gode løsninger i utbyggingsområder tilpasset klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor. Rekkefølgebestemmelser i pbl. § 12-7 nr. 10 gir anledning til detaljstyring i reguleringsplaner, og kan være et egnet virkemiddel for å oppnå målsettingen om en "bærekraftig utvikling", jf. pbl. § 1-1 første ledd. Kan eksempelvis kommunene vedta rekkefølgebestemmelser om etablering av lukkede fordrøyningsanlegg for håndtering av økt overvann, eller fjernvarmesentraler for å redusere klimagassutslipp? Avhandlingen tar sikte på en avklaring av hvilke konkrete miljø- og klimatiltak som kan hjemles i bestemmelsen. Det er imidlertid ikke fritt frem å benytte rekkefølgekrav til å sikre bærekraftige utbygginger. Eiendoms- og utviklingsrettet står sterkt i Norge, og utbyggerne er naturligvis negative til opplevd press om å påta seg opparbeidelse og/eller finansiering av offentlig infrastruktur. I HR-2021-953-A (Mortensrud) ble det endelig fastlagt at rekkefølgekrav ikke kan benyttes for å omgå skrankene for innholdet i utbyggingsavtaler etter pbl. § 17-3 tredje ledd, hvoretter det må foreligge en "relevant og nær sammenheng mellom tiltaket og utbyggingsprosjektet". I dommen åpner flertallet for å ta i betraktninger "sumvirkninger" i utbyggingsområdet. Det tas imidlertid ikke direkte stilling til om klima- og miljøpåvirkningen fra utbyggingen står sentralt i vurderingen, og problemstillingen behandles nærmere i avhandlingen.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectreguleringsplan
dc.subjectmiljørett
dc.subjectforvaltningsrett
dc.subjectrekkefølgekrav
dc.subjectPlan- og bygningsloven
dc.subjectområdemodell
dc.subjectklimarett
dc.titleRekkefølgekrav i reguleringsplanen som virkemiddel for å sikre en bærekraftig utbygging
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-01-23T09:33:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record