Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Henrikke Kjølsrød
dc.date.accessioned2023-06-05T23:45:23Z
dc.date.available2023-06-05T23:45:23Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.date.submitted2023-06-05T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069990
dc.description.abstractBakgrunn: Flere studier har funnet at problematisk bruk av sosiale medier (PSMU) kan påvirke unges mentale helse og livstilfredshet negativt. Fysisk aktivitet er anerkjent som positivt for unges mentale velvære, men betydningen fysisk aktivitet har på sammenhengen mellom problematisk bruk av sosiale medier og livstilfredshet har i liten grad blitt undersøkt tidligere. Hensikt: Studien undersøker sammenhengene mellom PSMU, fysisk aktivitet på fritiden og livstilfredshet blant unge i Norge. Fysisk aktivitet vil også undersøkes som moderator og mediator sammenhengen mellom PSMU og livstilfredshet. Metode: Studien benytter nasjonalt representative data fra «Helsevaner blant unge. En WHO-undersøkelse i flere land» (HEVAS) undersøkelsen fra 2018-2019 med totalt 6059 elever på 6, 8, og 10. trinn og 1. vgs. PSMU ble målt med «Social Media Disorder Scale», og livstilfredshet med Student Life Satisfaction Scale. Studien har et tverrsnittdesign, og deltakerne ble rekruttert fra ulike kommuner i Norge. De statistiske analysene ble utført i IBM SPSS Statistics, med tilleggspakken PROCESS. Resultat: Det ble funnet en negativ sammenheng mellom PSMU og fysisk aktivitet, og PSMU og livstilfredshet, samt en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og livstilfredshet. Fysisk aktivitet medierte sammenhengen mellom PSMU og livstilfredshet. Det ble ikke funnet en moderasjonseffekt. Konklusjon: PSMU hadde en negativ effekt på fysisk aktivitet og livstilfredshet blant unge. Fysisk aktivitet medierte denne sammenhengen, men fungerte ikke som en moderator, og virker derfor ikke å beskytte mot reduksjonen i livstilfredshet.
dc.description.abstractBackground: Previous studies indicate that problematic use of social media (PSMU) may affect adolescents mental health and life satisfaction negatively. Physical activity is recognized as beneficial for mental well-being, but studies on the effect of physical activity on the relationship between PSMU and life satisfaction are scarce. Objective: This study explores the relationships between PSMU, physical activity outside school hours and life satisfaction among adolescents in Norway. Physical activity will be tested as a moderator and a mediator of the relationship between PSMU and life satisfaction. Method: This study uses nationally representative data fra the HBSC study in Norway, from the 2018-2019 survey, with 6059 students from 6th, 8th, 10th grade in secondary school and junior year high school. PSMU was measured using the Social Media Disorder Scale, and life satisfaction was measured with Student Life Satisfaction Scale. The study is cross-sectional, and participants were recruited from municipalities across Norway. The statistical analysis were performed in IBM SPSS Statistics, with the additional package PROCESS. Results: A negative correlation was found between PSMU and physical activity, and PSMU and life satisfaction. A positive correlation was found for physical activity and life satisfaction. Physical activity was found to mediate the relationship between PSMU and life satisfaction, but no moderation effect was found. Conclusion: PSMU affects the level of adolescents physical activity and life satisfaction negatively. Physical activity mediates this relationship but does not seem to moderate it.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectproblematic use of social media
dc.subjectlife satisfaction
dc.subjectPhysical activity
dc.subjectadolescents
dc.titleSammenhengen mellom problematisk bruk av sosiale medier, fysisk aktivitet og livstilfredshet blant unge i Norge. En kvantitativ studie med data fra HEVAS undersøkelsen
dc.title.alternativeThe relationship between problematic use of social media, physical activity and life satisfaction among adolescents in Norway. A quantitative study using HBSC data
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-05T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record