Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStojkovic, Darko
dc.date.accessioned2023-06-05T23:46:41Z
dc.date.available2023-06-05T23:46:41Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.date.submitted2023-06-05T22:00:18Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069994
dc.description.abstractMålet med denne studien er å bidra til økt forståelse for hvordan balkanske foreldre opplever sitt foreldreskap i møtet med den norske velferdsstaten og den norske kulturen. Problemstillingen lyder: Hvilke kulturelle ulikheter og utfordringer har Balkanske foreldre møtt rundt sitt eget foreldreskap i møte med Norge og den norske velferdsstaten? Studien består av ti individuelle dybdeintervju og bruk av en semistrukturert intervjuguide for innhenting av kunnskap og erfaringer. Deltakerutvalget består av fem fedre og fem mødre, med gjennomsnittlig 8,8 års foreldreerfaring i deres hjemland, og 16,6 års erfaring i Norge. Resultatene viser at de balkanske foreldrene har opplevd et velferdssystem som er bygget på andre kulturelle verdier enn deres hjemland. Foreldrene har stor frykt og mistillit til systemet; eksempelvis blir barnehage-barnevern-relasjonen trukket frem som skummel. Foreldrene ettersøker et barnevern med større kulturforståelse, mindre paniske inngrep og et roligere tempo i arbeidet. Utenom velferdsstaten opplevde foreldrene et gjentatt krysskulturelt press. Dette presset ble spesielt opplevd i oppdragelse av barn, og i valg av levemåten; livsstil, verdier, tradisjoner og religion. Dette satt ofte foreldrene i en posisjon der de enten ødelegger tillit og relasjon til sin familie i hjemlandet, eller til majoriteten og deres nettverk i Norge. De yngre og mindre erfarne foreldrene opplevde dette i mindre grad enn de eldre og mer erfarne foreldrene. Disse mange kulturelle utfordringene har ført til store endringer i familielivet, eksempelvis: Endringer i familiedynamikken og familiehierarkiet; mer barnefokusert oppdragelse enn på den kollektive familien. Eller eksempelvis: Endringer i foreldrenes sosiale liv; fedrene mer usosiale og i hjemmet, mens mødrene er med myndiggjort og opplever et større sosialt liv.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectMinoritetsforeldre
dc.subjectMinoriteter
dc.subjectVelferdsstaten
dc.subjectOppdragelse
dc.subjectBarnevern
dc.subjectKultur
dc.subjectKrysskultur
dc.subjectMinoritetsfamilier
dc.titleHvilke kulturelle ulikheter og utfordringer har Balkanske foreldre møtt rundt sitt eget foreldreskap i møte med Norge og den norske velferdsstaten?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-05T22:00:18Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel