Show simple item record

dc.contributor.authorErtesvåg, Mona
dc.contributor.authorHusum, Caroline Johanne
dc.date.accessioned2023-06-21T06:27:38Z
dc.date.available2023-06-21T06:27:38Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.date.submitted2023-06-20T22:00:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3072382
dc.description.abstractProsjektet baserte seg på data fra The Norwegian Stroke in the Young Study (NOR- SYS). Hensikten til NOR-SYS var å undersøke arv og hjerte-og karsykdommer hos unge personer mellom 15-60 år som hadde gjennomgått akutt hjerneinfarkt. Det aktuelle prosjektet hadde som hensikt å beskrive unge personer med afasi som følge av hjerneinfarkt i en langtidsoppfølging på 5 år, i henhold til yrkesaktivitet, funksjonsstatus og livskvalitet. Kappen vil gjøre rede for teoretisk bakgrunn med tidligere forskning. De siste årene har det vært en økning i forekomst av hjerneinfarkt hos unge personer. I litteraturen er det likevel mangelfull forskning i henhold til langtidsprognosen til denne gruppen. For unge personer som gjennomgår hjerneinfarkt har de fleste en lenger forventet levetid enn eldre personer, og det er dermed viktig å innhente kunnskap om langtidsprognoser. Videre vil kappen inneholde en grundig beskrivelse av prosjektets metode, samt metodekritikk. Prosjektet hadde et deskriptivt design som tok utgangspunkt i 383 pasienter fra NOR-SYS, og inkluderte 51 pasienter diagnostisert med afasi ved inklusjon i videre analyse. Resultatene viste at få pasienter hadde vedvarende afasi etter 5 år. Av pasientene med afasi ved inklusjon viste funnene at noen returnerte til fulltidsjobb 5 år etter hjerneinfarktet. Likevel var det en betydelig økning i antall pasienter som var 100% uføretrygdet ved langtidsoppfølgingen. Videre hadde pasientene generelt mindre funksjonsutfall, og over halvparten av pasientene med afasi ved inklusjon var tilfreds med livet. Utdypende informasjon om resultatene, samt diskusjon av disse er presentert i det aktuelle artikkelmanuskriptet.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectyrkesaktivitet
dc.subjectNOR-SYS.
dc.subjectunge personer
dc.subjectlivskvalitet
dc.subjectHjerneinfarkt
dc.subjectafasi
dc.subjectlangtidsoppfølging
dc.subjectfunksjonsstatus
dc.titleYrkesaktivitet, funksjonsstatus og livskvalitet hos unge personer med afasi 5 år etter akutt hjerneinfarkt – et «Norwegian Stroke in the Young Study» prosjekt
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-20T22:00:19Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus769945
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record