Show simple item record

dc.contributor.authorGulseth, Elise
dc.date.accessioned2023-06-28T06:03:23Z
dc.date.available2023-06-28T06:03:23Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.date.submitted2023-06-27T22:00:56Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073846
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kartlegging av utfordringer som bidrar til å svare på problemstillingen; ‘hvorfor ser naturmangfold så ofte ut til å tape overfor andre interesser i konsekvensutredninger etter Statens vegvesen sin håndbok V712?’, med delspørsmålene ‘hva gjør metodikken utfordrende i praksis?’, ‘hva gjør at man ikke i større grad klarer å ivare ta naturmangfoldet?’ Og ‘hvordan vises dette i Hordfast?’. Oppgaven kommer også innom at mer bruk av landskapsøkologi kan bidra til økt kunnskap om naturens kompleksitet. Datagrunnlaget er samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer med informanter som har erfaring fra å jobbe med, og etter, HB V712. Empirien fra intervjuene er blitt analysert og diskutert i sammenheng med relevante rapporter, dokumenter og forskning. Det er redegjort for elementer som gjør at naturmangfold prioriteres vekk i planlegging og politikk. Kort oppsummert er det fire funn som utgjør elementene. To overordnede, funn 1 er det økonomiske bakteppet som bidrar til at naturmangfold må vike for samfunnsutvikling og økonomisk vekst, og funn 2 er at metodikken i HB V712 praktiseres ut ifra enkeltprosjekter noe som fører til bit-for-bit-utbygging og at man mister oversikt over hvor mye natur som bygges ned. Funn 3 og 4 utgjør de mer direkte, praktiske utfordringene med metodikken, der funn 3 er utfordringen med å vurdere prinsippene føre-var-prinsippet, og økosystemtilnærming og samlet belasting etter naturmangfoldloven i KU-er. Det blir ofte neglisjert på grunn av mangel på klar tilhørighet og kunnskapshull. Funn 4 er knyttet til jobben med å vurdere påvirkning et tiltak har på ‘landskapsøkologiske funksjonsområder’, som er en omfattende registreringskategori å forstå omfanget av, og deretter hvilke konsekvenser som vil følge av påvirkningen på den. Interessekonflikter og vitenskapelige usikkerheter knyttet til natur og miljø ser man er en gjenganger for alle funnene og utgjør mye av grunnen til hvorfor forvaltningen møter på disse utfordringen når de foretar KU-er i praksis.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleHvorfor ser naturmangfold så ofte ut til å tape overfor andre interesser i konsekvensutredninger etter Statens vegvesen sin håndbok V712?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-27T22:00:56Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreePraksisbasert masteroppgave
dc.description.localcodeSDG351
dc.description.localcodeMAHF-SDG
dc.subject.nus719999
fs.subjectcodeSDG351
fs.unitcode11-75-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record