Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlaaten, Henriette
dc.date.accessioned2023-09-27T23:37:47Z
dc.date.available2023-09-27T23:37:47Z
dc.date.issued2023-09-01
dc.date.submitted2023-09-27T22:00:45Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3092548
dc.description.abstractI 2020 ble organisasjonen Det Jødiske Samfunn i Bergen etablert. Det bor omtrent 150 jøder i Bergen i dag, og mange av dem har bodd i byen i generasjoner, men organisasjonen er den første av sitt slag i Bergen. Denne oppgaven undersøker motivasjonene som førte til etableringen av Det Jødiske Samfunn i Bergen, samt vilkårene for jødisk organisert liv i Bergen i dag. Formålet er å utforske hvilken rolle anerkjennelse, mer bestemt ønsket om anerkjennelse og minoritetsgruppens erfaring med anerkjennelse, spiller i etableringen av den jødiske organisasjonen. Formålet med undersøkelsen er også å utforske hvordan anerkjennelse, og mangel på anerkjennelse, fra andre kan påvirke medlemmene av Det Jødiske Samfunn i Bergen sine muligheter til å realisere gruppens målsettinger. Gjennom en tematisk analyse av intervjumaterialet fra intervjuer med seks av gruppens medlemmer, med teoretiske perspektiver fra Axel Honneths anerkjennelsesteori og tidligere studier om den jødiske minoriteten i Norge, gir oppgaven et innblikk i erfaringene til en minoritetsgruppe i Bergen. Jeg diskuterer betydningen av anerkjennelse og illustrerer hvordan faktorer som minoritetspolitikk, lovverk, holdninger til jøder og lokale forhold kan utvide og begrense en minoritetsgruppes handlingsrom. I undersøkelsen fant jeg at Det Jødiske Samfunn i Bergen ble etablert fordi medlemmene vil skape et jødisk miljø der de kan praktisere og bevare jødisk kultur, religion og tradisjoner. Samtidig argumenter jeg for at ønsket om anerkjennelse, fra både majoritetsbefolkningen og andre samfunnsaktører, var del av motivasjonene som førte til etableringen av den jødiske organisasjonen.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleDen jødiske minoriteten i samtidens Bergen - en kvalitativ studie av jødisk organisert liv i Bergen.
dc.title.alternativeThe Jewish minority in contemporary Bergen - a qualitative study of Jewish organized life in Bergen
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-09-27T22:00:45Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeReligionsvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeRELV350
dc.description.localcodeMAHF-LÆHR
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.subject.nus714218
fs.subjectcodeRELV350
fs.unitcode11-22-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel