Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGadolin, Emil Lennart Pålikoff
dc.date.accessioned2023-10-10T23:40:55Z
dc.date.available2023-10-10T23:40:55Z
dc.date.issued2023-09-04
dc.date.submitted2023-10-10T22:00:17Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095642
dc.description.abstractDe siste tiårene har det vært en betydelig vekst i driftsmarginer og avkastning i oppdrettsnæringen. Flere offentlige utvalg og fagøkonomer har fremhevet grunnrenten på stedbundne ressurser, deriblant oppdrettssektorens bruk av fellesskapets eiendom, som et yndet skatteobjekt gjennom bruk av nøytrale skatter. Empiriske studier viser til betydelig renprofitt i form av grunnrente i havbrukssektoren Det finnes omfattende litteratur knyttet til nøytral skattlegging. En nøytral kontantstrømskatt skal, i motsetning til de fleste former for skattlegging, ikke påvirke aktørenes beslutninger og investeringer. I teksten blir det utledet og redegjort for hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at skatter skal oppnå nøytralitet. I denne utredningen blir utvalgte elementer i den vedtatte grunnrenteskatten vurdert opp imot sentrale prinsipper og hensyn i nøytral skattlegging. Jeg finner at grunnrenteskatten på havbruk i hovedsak er innrettet som en nøytral skatt, men at enkeltelementer i beskatningen, deriblant bunnfradraget og produksjonsavgiften, reduserer de nøytrale kvalitetene ved skatteinnretningen.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectNøytral skattlegging Grunnrente Grunnrenteskatt
dc.titleOm nøytral skattlegging og kontantstrømskatt på havbruk
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-10-10T22:00:17Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel