Show simple item record

dc.contributor.authorArntsen, Elin Skramstad
dc.date.accessioned2024-01-10T00:37:17Z
dc.date.available2024-01-10T00:37:17Z
dc.date.issued2023-11-20
dc.date.submitted2023-11-20T12:01:20Z
dc.identifierRELV350 0 O ORD 2023 HØST
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3110765
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie av konstruksjonen av kjønn i to samtidsbevegelser i islam, islamsk feminisme og salafisme. Studien belyser hvordan distinkte tolkningstilnærminger, ideologier og formål påvirker måten religiøse kilder tolkes på, og former konstruksjonen av hva det vil si å være mann eller kvinne. Selv om islamsk feminisme og salafisme er forankret i den samme religiøse tradisjonen, fremmer de ulike tolkninger av kjønnsroller, rettigheter og ansvar innenfor rammen av islam. Å forstå hvordan ulike tilnærminger til og bruk av de religiøse kildene påvirker tolkninger er avgjørende for å forstå dagens bilde av islam og hvordan samtidens islamske bevegelser bruker Koranen og hadith for å fremme sine personlige og ideologiske synspunkter. Sammenligningen består av en innholdsanalyse av utvalgte verk skrevet av de islamske feministene Asma Barlas (f. 1950) og Asma Lamrabet (f. 1961), og salafistiske forfattere Yusuf al-Qaradawi (d. 2022) og Abul A'la Maududi ( d. 1979). Dette er gjøres for å belyse hvordan salafister og islamske feminister har utviklet sine polariserte posisjoner til kjønn ved å bruke de samme religiøse kildene. Jeg har begrenset studien til å undersøke deres tolkninger av kjønn i ekteskap, skilsmisse og seksualitet, og jeg vektlegger dermed hvordan forfatterne forholder seg til kjønn i henhold til disse institusjonene og praksisene. Studien har en teoretisk forankring i sosial konstruksjonisme for å undersøke hvordan ulike konstruksjoner av kjønn blir til og hvilke faktorer som ligger til grunn for dem, hvorav språk og diskurs utgjør vesentlige konsepter for denne studiens tematikk. Ifølge det overordnede forskningsspørsmålet, «hva slags kjønn konstruerer islamsk feminisme og salafisme basert på deres tolkninger av Koranen og hadith», fant studien at bevegelsene representerer kontrasterende tilnærminger til kjønn basert på deres tolkninger, underliggende ideologier og formål. Islamsk feminisme søker å omtolke og anvende islamsk lære på måter som fremmer likestilling og kvinners rettigheter, mens salafismen vektlegger patriarkalske kjønnsroller og konservative tolkninger av de religiøse kildene. Samtidig avdekket analysen likhetstrekk mellom bevegelsene og at de begge har et rigid og prinsipielt uforanderlig syn på kjønn, som mer eller mindre avviser forståelser som skiller seg fra deres egne.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleKonstruksjonen av kjønn i islamsk feminisme og salafisme: En komparativ studie av samtidsbevegelser i islam
dc.title.alternativeThe Construction of Gender in Islamic Feminism and Salafism: A Comparative Study of Contemporary Movements in Islam
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-11-20T12:01:20Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeReligionsvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeRELV350
dc.description.localcodeMAHF-LÆHR
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.subject.nus714218
fs.subjectcodeRELV350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record